Mesures contra les retallades proposades per diferents col·lectius de professors

Durant les últimes setmanes diferents col·lectius de professors (assemblees de centre, claustres, l'assemblea de professors de Secundària, etc.) han proposat una sèrie de mesures de pressió sobre l'Administració per aconseguir que les condicions laborals del proper curs no siguin tan dures. Una d'elles va ser la possibilitat de tenir Jornada Continuada si així ho volia el Consell Escolar. Aquesta proposta ja s'ha aconseguit i tots ens hem de felicitar. El Sindicat AMES va ser el segon sindicat en demanar-ho.

També s'han proposat altres mesures per intentar aconseguir la retirada de les retallades a l'ensenyament. Les principals, en quant al nombre d'adhesions són:

1.) No fer cap sortida el proper curs del tipus fi de curs, viatge a la neu, sortida de tutoria, colònies, etc. Ens sembla una mesura molt encertada ja que comporta un gran esforç del professorat i no comporta una millora significativa en cap de les matèries curriculars. Aquesta mesura ha estat la recolzada a l'assemblea de Professors de Secundària.

2.) No triar llibres de text ni llicències digitals. No ens sembla una mesura encertada ja que sense aquest material per a molts professors, especialment els nous, la tasca dintre de l'aula pot resultar molt complicada. Es com tirar-nos pedres sobre la nostra teulada. A més, en aquesta situació el Director podria triar una única editorial i ens podríem trobar amb un material que no volem i per a quatre anys.

Unes altres mesures amb menys unanimitat són:

3. No continuar plans estratègics, plans de qualitat, plans de millora.

4. Augmentar les notes per afavorir la promoció general de tot l'alumnat. A nosaltres ens sembla un disbarat ja que l'any següent seria impossible poder impartir classes a aquests grups. És el que ha afavorit la LOGSE i la LOE que són les dues lleis que més han perjudicat els alumnes i la nostra tasca docent.

5. No assistir a cursos. Si són bons els principal perjudicats seriem nosaltres.

6. Realitzar tancades als centres de manera coordinada.

7. Realitzar vagues ja sigui només els divendres al matí, de dimecres a divendres de 8 a 11h o començar una vaga indefinida. En aquest tema hem de tenir molta cura perquè amb aquestes vagues el Departament s'estalvia molts diners en nòmines i, com en aquest moment el Departament està en una situació econòmica d'extrema necessitat, això ja no és una gran mesura de pressió sobre el Departament sinó, pot ser, és tot al contrari.

Nosaltres, el Sindicat AMES proposem una mesura de tipus acadèmic que és "Que els alumnes de sisè de Primària que no han superat les proves externes que es van fer el mes de maig no accedeixin a l'ESO el proper any sinó que repeteixen sisè". L'any passat aquest alumnat era el 22% i quasi tots van passar a l'ESO. Va ser un gran error que ha comportat moltes dificultats pel professorat que imparteix classes de 1r d'ESO. Aquests alumnes arriben amb un informe perquè el professorat de 1r d'ESO els faci un ensenyament individualitzat i això és un sobreesforç que el professorat ja no pot fer (donat que haurem de tenir més alumnes, almenys que siguin alumnes que poden seguir les classes).

Hi ha motius de sobra per estar indignats peruè aquesta crisi no l'hem originat nosaltres, però com la batalla serà llarga s'ha de ser prudent amb les mesures i amb el temps. La nòmina del mes passat es va poder pagar amb moltes dificultats i la del proper mes també necessitarà de molts equilibris. Nosaltres recomanem demanar canvis que es puguin fer en aquests moments, com per exemple demanar una reducció del 50% de tots els càrrecs polítics i sindicals, com pensen fer en altres Comunitats.

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

NOTA: Pots enviar la teva opinió sobre aquesta informació a: ames@ames-fps.com