MESURES CONTRE LES RETALLADES QUE RECOMANA EL SINDICAT AMES

Davant de l'augment d'hores de classes, del nombre d'alumnes a les aules i de l'endarreriment a 10 dies de la substitució de les baixes del professorat, s'han proposat una sèrie de mesures i de mobilitzacions que passem a comentar:

1.) No fer cap sortida el proper curs del tipus fi de curs, viatge a la neu, sortida de tutoria, colònies, etc. Ens sembla una mesura molt encertada ja que comporta un gran esforç del professorat i no comporta una millora significativa en cap de les matèries curriculars. Aquesta mesura ha estat la recolzada a l'assemblea de Professors de Secundària del passat 9 de maig a l'Institut Front Marítim.

2.) Implantació de la Jornada Continuada a partir del proper curs. Això comporta fer classes de 50 minuts i, per tant, poder fer 6 classes entre les 8 i les 15h. Es pot fer a tota l'ESO i el Batxillerat o només a partir de 3r d'ESO. Una opció més sua es fer una tarda a la setmana. Els centres de Sabadell ja han decidit fer els horaris del proper curs en Jornada Continuada sense demanar permís al Departament. Cal que els pares estiguin d'acord. Els resultats de les proves PISA en altres CCAA demostren que la Jornada Continuada no perjudica el rendiment de l'alumnat. Cal recordar que el rendiment de les classes de la tarda és molt inferior a les del matí i que per les tardes generalment l'AMPA del centre organitza estudis dirigits, classes de reforç i activitats d'ampliació voluntàries. Aquesta mesura estalvia despeses en electricitat i calefacció i moltes vegades també en menjadors i autocars escolars. Nosaltres considerem que si molts centres ho demanen SÍ ES POT ACONSEGUIR.

3.) Sobre la proposta de fer vaga el dimarts 22 de maig. És la proposta dels grans sindicats de l'ensenyament. NOSALTRES CONSIDEREM QUE FER VAGA AQUEST DIA NO SERVIRÀ PER MILLORAR LA SITUACIÓ I QUE, EN CANVI, COMPORTA UNA PÈRDUA ECONÒMICA EN EL PROFESSORAT. Els únics beneficiats d'una gran participació en aquesta vaga són els grans sindicats de l'ensenyament. Així intenten demostrar la seva importància i justificar per tant el seu estatus, quan la realitat és que molts pocs docents els fan cas quan van a visitar els centres. Per a representar el professorat cal deixar d'estar alliberat i almenys donar mitja jornada de classes (alguns porten més de 25 anys sense fer-ho) i per estalviar diners que haurien de dedicar-se a l'ensenyament (per exemple per a disminuir la ratio) ells s'haurien de mantenir exclusivament de les quotes dels seus afiliats, com fem nosaltres i com fan la majoria dels sindicats d'altres països.

4.) Que els alumnes de sisè de Primària que no han superat les proves externes que s'han fet aquest mes de maig no accedeixin a l'ESO el proper any sinó que repeteixen sisè. Aquesta mesura és del Sindicat AMES. L'any passat aquest alumnat era el 22% i quasi tots van passar a l'ESO. Va ser un gran error que ha comportat moltes dificultats pel professorat que imparteix classes de 1r d'ESO. Donat que haurem de tenir més alumnes, almenys que siguin alumnes que poden seguir les classes.

5.) S'han proposat altres mesures com, entre altres, no triar llibres (això és molt perillós perquè els triarà l'equip directiu i tindrem un llibre que no ens agrada) o aprovar a tothom (això ens pot comportar problemes molt greus el següent any).

Barcelona, 14 de maig de 2012

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

NOTA: Pots enviar la teva opinió sobre aquesta informació a: ames@ames-fps.com