EL DEPARTAMENT I ELS SINDICATS FE CCOO, FETE UGT I XXXXXXX HAN PROPOSAT QUE ELS MESTRES PUGUIN IMPARTIR EL SEGON CICLE DE L'ESO I EL BATXILLERAT.

Aquesta proposta apareix en el "Peacord de la mesa sectorial sobre condicions laborals del professorat de Secundària i mesures organitzatives incloses en el Pla de Millora de l'Educació Secundària.

El pots llegir a: http://amesweb.tripod.com/pladexoceso.htm

En AMES ens oposem a aquesta mesura perquè considerem que la promoció professional ha d'estar basada en capacitat i mèrits i que aquests s'han de demostrar a través de concursos i oposicions públics i transparents.

De la mateixa forma que defensem l'accés a les 4010 noves places de Catedràtics, defensem l'accés al cos de Secundària dels companys de Primària, però tal i com diu la LOE, que és a través d'una prova consistent en l'exposició d'un tema de l'especialitat (Disposició addicional 12), donat que a diferència de l'accés a Càtedres, aquí sí hi ha un gran canvi de tipus d'alumnat.

Sindicat AMES