MÉS D'UN CENTENAR DE COL·LECTIUS, ENTRE CLAUSTRES DE PROFESSORS, CONSELLS ESCOLARS, AMPAS I SINDICATS DE PROFESSORS, I MÉS DE 700 PROFESSORS A TÍTOL PERSONAL HAN DEMANAT AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ EXÀMENS DE SETEMBRE A L'ESO I AL BATXILLERAT

Els sindicats de Professors d'Ensenyament Secundari AMES i ASPEPC hem demanat oficialment a la Conselleria d'Educació (veure la carta), el 5 de maig de 2005, que a Catalunya els alumnes d'ESO i Batxillerat que en acabar el curs escolar el mes de juny tinguin assignatures suspeses, puguin realitzar exàmens extraordinaris de recuperació el mes de setembre.

Aquesta reivindicació s'ha adreçat també al Ministeri d'Educació, així com al Parlament de Catalunya, Consell Escolar de Catalunya, Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, i als diputats i senadors dels diferents partits amb responsabilitats en temes educatius.

Concretament sol·licitem que en la futura Llei Catalana de l'Educació es tornin a establir les tradicionals proves extraordinàries de recuperació del mes de setembre, per a tots els cursos de l'ESO i del Batxillerat. Igualment demanem que des del Departament d'Educació es plantegi al MEC la conveniència i la necessitat d'establir aquesta mesura en la futura Llei Orgànica de l'Educació (LOE).

A la petició hem adjuntat les adhesions que ja hem rebut a aquesta proposta. Es tracta de la sol·licitud de 49 Claustres de Professors, 25 Consells Escolars, 36 AMPAs (veure la llista) i 723 professors a títol personal (veure la llista). Demanem que es tingui en consideració totes aquestes peticions a favor d'una mesura que, sens dubte, contribuirà a la millora de l'educació en el nostre país. Aquesta mesura no implica iniciar el curs més tard ja que es podria començar amb classes de repàs.

La nostra reivindicació es fonamenta en els següents arguments:

1. És evident que els coneixements mínims que l'alumne no ha pogut adquirir en quasi 10 mesos no es poden aprendre en 2 o 3 dies més, que és el temps actualment previst. Per tant, considerem absolutament imprescindible que l'alumne disposi dels 2 mesos d'estiu per a preparar-se.

2. Les característiques climàtiques i les festes tradicionals del nostre país desaconsellen realitzar proves extraordinàries a finals de juny. Després de més de 9 mesos de curs i de les avaluacions ordinàries, amb el conseqüent desgast d'alumnes i professors/es, no és aconsellable que es convoquin nous exàmens al voltant de les festes de Sant Joan.

3. A més de ser necessari donar als alumnes el màxim temps possible per a que puguin assolir els coneixements mínims necessaris abans de començar el curs següent, també ho és per afavorir l'adquisició d'hàbits de treball, i això no es pot aconseguir en dos o tres dies.

Sobre aquest tema ha sortit publicada a la premsa una carta d’una afiliada d’AMES (veure la carta). Per aconseguir que en la LOE i en la futura Llei Catalana de l’Educació s’estableixi els exàmens de recuperació de setembre seria convenient que els professors enviem cartes als diaris. Us animem a fer-ho quan abans millor (l’avantprojecte de la LOE ja està en discussió). A la nostra WEB trobareu les adreces electròniques dels diaris més importants (veure adreces de diaris).

 

Sindicat AMES