Marta Cid encarrega un informe sobre la LOE a l'Institut d'Estudis Autonòmics

La consellera d'Educació demana la participació de PP i CiU per cercar el consens en els punts bàsics i nuclears del sistema educatiu

La consellera d'Educació, Marta Cid, ha encarregat una anàlisi competencial de l'esborrany de la Llei Orgànica d'Educació (LOE) a l'Institut d'Estudis Autonòmics. Amb aquest informe, el Departament d'Educació farà una proposta al Ministeri assenyalant quines són les matèries bàsiques (d'obligat compliment) de la nova llei. Segons la consellera d'Educació, "l'anàlisi serà imprescindible per determinar quin és el marge que el Govern de la Generalitat té per elaborar la llei catalana d'educació".

En la compareixença d'avui davant dels mitjans de comunicació, la consellera d'Educació ha recordat que ara fa un any va demanar al Ministeri que s'aturés l'aplicació de la LOCE per diversos motius: la invasió de competències de la Generalitat, els plantejaments regressius de la norma i el seu caràcter reglamentista i intervencionista i, en especial, la situació delicada en què deixava l'ensenyament de la llengua catalana. Va ser també en aquell moment en què Marta Cid va reclamar que la nova llei fos respectuosa amb les competències pròpies de Catalunya, que donés estabilitat al sistema educatiu, que fos una llei útil per millorar el rendiment de tot l'alumnat i per reduir el fracàs escolar i, en especial, que assegurés un finançament adequat per poder assolir els objectius de la pròpia llei.

Finançament específic de l'educació

En l'apartat del finançament, la consellera d'Educació ha destacat "la necessitat de fer una profunda reflexió sobre el finançament de l'educació. Si es vol fer una llei útil, ha de tenir un finançament adequat, i si volem millorar els resultats del nostre sistema educatiu (la introducció de desdoblament, els reforços tutorials, l'atenció a les necessitats educatives específiques de l'alumnat o la implantació a l'educació infantil de l'ensenyament de llengües estrangeres) cal obrir un debat a fons sobre el finançament específic de l'Educació".

D'altra banda, la consellera Marta Cid ha destacat que la normativa permet endreçar la normativa de l'Estat en matèria d'educació (amb la derogació de quatre lleis i l'articulació de la legislació en una sola norma). Cid també ha assenyalat que "la proposta del Ministeri és més respectuosa amb les competències de Catalunya", i ha posat com a exemple que el recurs d'inconstitucionalitat que el Parlament de Catalunya va preparar contra la LOCE va determinar 47 articles inconstitucionals i que ara, en una primera lectura, n'hi ha almenys 27 que s'han eliminat.

De cara al debat que el Ministeri obrirà amb les comunitats autònomes, la consellera ha demanat a tots els partits polítics, singularment a PP i CiU, que estiguin predisposats a cercar el consens en aquells punts que es considerin bàsics i nuclears del sistema educatiu, perquè "l'objectiu és estabilitzar el sistema i per fixar-ne l'estructura, perquè aquesta no s'ha de supeditar als canvis polítics i això és el que la societat ens està demanant".

Aspectes per resoldre

Un dels aspectes en què el Departament d'Educació demanarà una reflexió profunda és el de la religió. Segons la consellera, "hem de ser valents i la religió no ha d'emmascarar el debat per a l'educació del segle XXI, perquè el fet religiós va més enllà de l'àmbit educatiu". La consellera ha assenyalat que "a Catalunya no és vàlid ni útil encarar aquest debat amb els preceptes de la LOGSE que es va elaborar l'any 1990, perquè la composició de l'alumnat a les aules ha canviat i, si des de les aules treballem per la cohesió social, correm riscos innecessaris si hem de segregar els alumnes per motius de creença a l'escola". Marta Cid ha fet èmfasi en la necessitat de separar el debat de la religió del debat sobre el sistema educatiu.

Pel que fa al bloc de professorat, la consellera ha dit que la llei haurà de recollir indicacions sobre la formació inicial del professorat, com per exemple la formació per a la docència específica en el cas dels professors de secundària. En relació a la formació permanent, que sí surt recollida a la LOE, la consellera ha dit que ha de quedar en mans de les competències de la Generalitat. D'altra banda, la consellera ha volgut remarcar que en la reunió d'ahir al Ministeri ja va demanar a la ministra que s'ha de parlar i poder resoldre amb aquesta llei la problemàtica de la situació dels docents interins.

Un altre aspecte que, segons la consellera d'Educació, no hauria de ser considerat bàsic a la llei és l'avaluació de l'alumnat. Segons Marta Cid, s'han de fixar els objectius que s'han d'assolir en cada etapa educativa, però s'ha de deixar en mans dels equips docents de cada centre la promoció dels alumnes. La consellera ha assenyalat que "en tot cas aquest és un aspecte que hauria de ser de la nostra competència". En aquest sentit, Cid ha fet menció específica a l'adaptació curricular de l'alumnat d'incorporació tardana.

Per últim, la consellera ha dit que ha trobat a faltar en l'esborrany una visió més innovadora de l'educació i que permeti donar resposta als reptes de la societat del segle XXI. En aquest sentit ha dit que el Govern, en la llei catalana d'educació que ha d'elaborar, intentarà donar resposta a aquesta qüestió a través de la incorporació d'aspectes d'innovació educativa.

 

 

 

© Generalitat de Catalunya