MANIFESTS DE DIFERENTS COL·LECTIUS DE PROFESSORS RESPECTE A LA LOE O RESPECTE AL DOCUMENT "PACTE NACIONAL PER A L'EDUCACIÓ"

MANIFESTS DE COL·LECTIUS DE PROFESSORS DE DIFERENTS ESPECIALITATS RESPECTE A LA LOE O RESPECTE A LA SEVA APLICACIÓ A CATALUNYA