LLIURADES PER REGISTRE MÉS DE 1600 RECLAMACIONS DEL "COMPLEMENT ESO"

  1. El passat 19 de febrer es va fer lliurament per registre d’entrada al Departament d’Ensenyament de les més de 1600 instàncies emplenades per professors i professores de Secundària que han confiat en nosaltres per dur a terme aquesta reclamació davant del Departament. Tots els interessats han estat degudament informats i adquirim el compromís de seguir mantenint-los al corrent de l’evolució d’aquesta reclamació.
  2. Si la resposta és estimatòria gestionarem el cobrament dels endarreriments que ens corresponen. Si és desestimatòria, i atès que amb això s’esgota la via administrativa, plantejarem la possibilitat d’un recurs contenciós-administratiu.
  3. Ens han comunicat que van ser lliurades altres instàncies, a títol individual, idèntiques o similars a la nostra, que han estat desestimades i que aquestes persones disposen fins mitjans d'abril per presentar un contenciós-administratiu. Atès que no disposem de les seves dades, no els podem informar personalment.
  4. Si aquestes persones volen ser avisades de les gestions que nosaltres pensem fer per reclamar aquest complement, haurien de fer-nos arribar la fotocòpia de la reclamació que en el seu moment van lliurar al Departament.

Barcelona, 25 de febrer de 2004

AMES

ames@colegio.net

Apartat Correus, 20091 08080 Barcelona

ASPEPC

aspepc@aspepc.es

Apartat Correus, 31322 08080 Barcelona