Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


Curs de Programació de FP segons la LOE

Si tens qualsevol dubte envia'ns un e-mail a: ames@ames-fps.com o truca'ns al 659002871 (tardes)

1. Introducció

1.1 Presentació
1.2 Esquema general

Annexes:

La normativa de la FP
El Model Curricular (Presentació en PPT)
Guia de la programació
Materials pels exercicis de la sessió presencial

Aquesta unitat es realitzarà durant la sessió presencial del 4 de novembre de 2011

2.- Contextualització del centre

2.1 Nota introductòria a la Contextualització del centre
2.2 Model curricular
2.3 Contextualització del centre. Exemples.

Annexes

SPUB Complet 11/12 (PDF) Triga uns quants segons perquè és un arxiu gran

LEC

LOE (HTML)

L'enviament al professor d'aquesta unitat s'ha de fer abans del 18 de novembre de 2011

3.- Ubicació del mòdul .............. en el cicle formatiu de grau .......

Explicació ubicació módul

Annexes

Nous títols de formació professional
BOE Documento BOE-A-2008-3957 de 01-03-2008.mht
mp_EE10_instalelectriques_v250510.

L'enviament al professor d'aquesta unitat s'ha de fer abans del 16 de desembre de 2011

4.- Avaluació i metodologia

Introducció al mòdul

Avaluació. Teoria

Metodologia

Annexes

Avaluació. Exemples

Metodologia. Exemples

p_SA20_farmacia_M03

L'enviament al professor d'aquesta unitat s'ha de fer abans del 30 de desembre de 2011

5.- TAC, NEE i Recursos

Introducció i recomanacions orientatives
Els recursos

Annexes

Exemples horari
Exemples recursos
Exemples l'ús de les noves tecnologies
Platac.pdf
Exemples atenció diversitat (n.e.e.)

L'enviament al professor d'aquesta unitat s'ha de fer abans del 13 de gener de 2012

6. Esquema d'una Unitat Formativa

Introducció

Annexes

Guia programacio
mp_EE10_instalacions elèctriques
Model curricular
T_inst_electriques_i_automat.pdf

L'enviament al professor d'aquesta unitat s'ha de fer abans del 24 de febrer de 2012.


CONTROL DE LLIURAMENTS

  • Taula de control de lliurament dels treballs realitzats

AVALUACIÓ FINAL DEL CURS PER PART DE L'ALUMNAT

  • Avaluació final del curs