Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


CURS DE PROGRAMACIÓ DE SECUNDÀRIA SEGONS LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Si tens qualsevol dubte envia'ns un e-mail a: ames@ames-fps.com o truca'ns al 659002871 (tardes)

 

A) ESQUEMA GENERAL PROGRAMACIÓ. 1ª PART

1.) Introducció. (És aconsellable fer-la un cop acabada la primera part de la programació).

2.) Contextualització del centre

Definir les característiques sociològiques del Centre.
Definir les característiques físiques del Centre
Definir la tradició i realitat pedagògica del Centre. Documents
Definir les característiques organitzatives del Centre.
Definir els serveis del Centre i/o Zona.
Relació amb les famílies

Documents annexes a consultar

Termini per enviar aquesta part: 18 de novembre de 2011

 

3.) Contextualització cicle, aula i grup

Presentació del cicle
Contextualització de l'aula
Contextualització del grup classe (cal fer referència també a les característiques dels alumnes)

Documents annexes a consultar

Termini per enviar aquesta part: 02 de desembre de 2011

 

4.) Objectius i continguts

Objectius generals d'etapa
Objectius generals d'àrea
Continguts d'àrea
Objectius curs matèria
Objectius didàctics
Continguts didàctics

Documents annexes a consultar

Termini per enviar aquesta part: 16 de desembre de 2011

 

5.) Competències bàsiques

Competències bàsiques

Documents annexes a consultar

Termini per enviar aquesta part: 30 de desembre de 2011

 

6.) Metodologia. Avaluació

Metodologia
Avaluació. Criteris

Documents i annexes a consultar

Termini per enviar aquesta part: 13 de gener de 2012

 

7.) Les TIC. NEE. Recursos. Horari

Aquest mòdul  compren quatre parts obligatòries a la programació, que són:

  1. L’ús de les noves tecnologies de la informació i el coneixement (TIC).
  2. L’atenció  a l’alumnat amb necessitats educatives especials (nee) i el tractament de la diversitat.
  3. Els recursos didàctics.
  4. La temporalització i l’horari.

Documents annexes a consultar

1.) Sobre l’ús de les noves tecnologies de la informació i el coneixement (TIC). Aquest apartat ha d’ocupar com a màxim un foli. Abans de fer-ho és convenient llegir els següents documents:

2.) Sobre el tractament de la diversitat i l'atenció  a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)

3.) Sobre els recursos didàctics. Cal tenir en compte que encara que els recursos TIC pertanyem als recursos materials, s'ha de tractar a l'apartat específic sobre les TIC.

4.) Sobre la temporalització i l’horari. S’ha de tenir en compte que la suma total d’hores s’ha de tancar a 37,50 hores setmanals.

Termini per enviar aquesta part: 27 de gener de 2012 (Ara cal enviar també la introducció)

 

B) ESQUEMA UNITAT DIDÀCTICA. 2a PART.

2.1. Introducció. 2.2 Les competències bàsiques. 2.3 Connexions amb altres àrees. 2.4 Activitats d'ensenyament aprenentatge. 2.5 Coneixements previs necessaris i habilitats. 2.6 Mesures d'atenció a la diversitat. 2.7 Orientacions metodològiques. 2.8 Avaluació. 2.9 Recursos

Documents annexes a consultar

Termini per enviar aquesta part: 24 de febrer de 2012

 

 

CALENDARI DE LLIURAMENTS

  • Taula de control de lliurament dels treballs realitzats

AVALUACIÓ FINAL DEL CURS PER PART DE L'ALUMNAT

  • Avaluació final del curs