Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


JORNADA CONTINUADA

La Jornada continuada consisteix en fer totes les classes entre el matí i el migdia. Això permet poder utilitzar les instal·lacions dels centres per desenvolupar activitats complementàries a les tardes. Les característiques i avantatges de la jornada continuada són:

1.) Totes les classes es fan als matins. Els matins és quan més capacitat receptiva tenen els alumnes. Tots els docents saben que les classes de la tarda s'aprofiten molt menys. Per evitar que a les últimes hores del matí els alumnes estiguin massa cansats, es fan dos descans a lo llarg del matí. A les nostres WEBs es pot veure com podria quedar l'horari d'un centre de Primària i d'un de Secundària.

2.) Millora el rendiment acadèmic dels alumnes. Ho han demostrat els informes PISA i els de l'OCDE. Els països que millors resultats han obtingut són les que tenen jornada continuada. Cada vegada hi ha més CCAA que la fan i cap centre educatiu que ha experimentat la jornada continuada ha tornat a la jornada partida.

3.) Possibilita que tots els alumnes puguin realitzar activitats complementàries i formatives aprofitant les instal·lacions dels centres. La jornada continuada crea un marc apropiat per la participació de les famílies (AMPAS) i de les institucions (Ajuntament, Departament, Associacions, etc.) en l'educació dels joves. Permet oferir aquestes activitats a tots els alumnes sense exclusió per falta de recursos econòmics.

4.) Millora les condicions laborals del professorat i, per tant, la seva satisfacció professional. No perquè disminueixi el nombre d'hores de classe que han de fer sinó perquè millora les condicions en que ho han de fer i perquè diferencia les activitats curriculars de les no curriculars, evitant que es desdibuixi la seva professió.

5.) Exemples d'activitats complementàries i formatives que es podrien fer per les tardes són: classes de reforç, classes de com aprendre a estudiar, estudi dirigit (els alumnes poden fer consultes al responsable), tallers d'anglès, informàtica, música, dibuix i pintura, esports, teatre, dansa, radio, revista escolar, mecanografia, hort, fotografia, vídeo, escacs, cuina, activitats bàsiques de la casa, balls de saló, etc.

Si recollim prou signatures de professors i professores que recolzin aquesta proposta l'enviarem als diferents partits polítics de Catalunya per tal que la incloguin en el seus programes. La futura llei de l'educació de Catalunya podria establir la llibertat de cada centre educatiu per fer el que consideri més convenient.

Per recolzar aquesta proposta simplement s'ha d'enviar un e-mail a: ames@telefonica.net o a ense.public@usoc.es indicant el nom, el NIF, el lloc de treball i el telèfon mòbil.

Moltes gràcies per la teva col·laboració

Sindicat AMES
www.ames-fps.com
T: 659 002 871
Sindicat USOC
www.usoc.es/ensenyament/
T: 933.298.111