Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


LA JORNADA CONTINUADA A PRIMÀRIA I A SECUNDÀRIA

La Jornada continuada consisteix en fer totes les classes entre el matí i el migdia. Això permet poder utilitzar les instal·lacions dels centres per desenvolupar activitats complementàries a les tardes. Les característiques i avantatges de la jornada continuada són:

  1. Totes les classes es fan als matins. Els matins és quan més capacitat receptiva tenen els alumnes. Tots els docents saben que les classes de la tarda s'aprofiten molt menys. Per evitar que a les últimes hores del matí els alumnes estiguin massa cansats, es fan dos descans a lo llarg del matí. Més avall es pot veure com podria quedar l'horari d'un centre de Primària i d'un de Secundària.
  2. Millora el rendiment acadèmic dels alumnes. Ho han demostrat els informes PISA i els de l'OCDE. Els països que millors resultats han obtingut són les que tenen jornada continuada. Cada vegada hi ha més CCAA (Andalusia, Extremadura, Galícia, Balears, Madrid, ...... que la poden fer i cap centre educatiu que ha experimentat la jornada continuada ha tornat a la jornada partida.
  3. Possibilita que tots els alumnes puguin realitzar activitats complementàries i formatives aprofitant les instal·lacions dels centres. La jornada continuada crea un marc apropiat per la participació de les famílies (AMPAS) i de les institucions (Ajuntament, Departaments de la Generalitat, Associacions, etc.) en l'educació dels joves. Permet oferir aquestes activitats a tots els alumnes sense exclusió per falta de recursos econòmics.
  4. Millora les condicions laborals del professorat i, per tant, la seva satisfacció professional. No perquè disminuexi el nombre d'hores de classe que han de fer sinó perquè millora les condicions en que ho han de fer i perquè diferencia les activitats curriculars de les no curriculars, evitant que es desdibuixi la seva professió.
  5. Exemples d'activitats complementàries i formatives que es podrien fer per les tardes són: classes de reforç, classes de com aprendre a estudiar, estudi dirigit (els alumnes poden fer consultes al responsable), tallers d'anglès, informàtica, música, dibuix i pintura, esports, teatre, dansa, radio, revista escolar, mecanografia, hort, fotografia, vídeo, escacs, cuina, activitats bàsiques de la casa, balls de saló, marqueteria, etc.

Si recollim prou signatures de professors i professores que recolzin aquesta proposta l'enviarem als diferents partits polítics de Catalunya per a que l'incloguin en el seus programes electorals. La futura llei de l'educació de Catalunya podria establir la llibertat de cada centre educatiu per fer el que consideri més convenient:

Per recolzar aquesta proposta simplement s'ha clicar a continuació a: ames@telefonica.net i enviar un e-mail indicant el nom, el NIF, el lloc de treball i el telèfon mòbil. Moltes gràcies.

Sindicat AMES
T: 659 002 871

POSSIBLE HORARI DE L'ALUMNAT D'ESO EN UN CENTRE AMB JORNADA CONTINUADA
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
De 8,25 a 9,20h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 9,2 a 10,15h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 10,15 a 10,35h
DESCANS
DESCANS
DESCANS
DESCANS
DESCANS
De 10,35h a 11,30h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 11,30 a 12,25h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 12,25h a 12,40h
DESCANS
DESCANS
DESCANS
DESCANS
DESCANS
De 12,40h a 13,35h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 13,35 a 14,30h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

 

POSSIBLE HORARI DE L'ALUMNAT DE PRIMÀRIA EN UN CENTRE AMB JORNADA CONTINUADA
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
De 9 A 9,45h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 9,45 A 10,30h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 10,30 a 11,15h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 11,15 a 11,45h
DESCANS
DESCANS
DESCANS
DESCANS
DESCANS
De 11,45 a 12,30h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 12,30h a 13,15h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 13,15h a 14h
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
De 14 a 15h
DINAR
DINAR
DINAR
DINAR
DINAR
De 16 a 18h
Activitats de formació complementàries
Activitats de formació complementàries
Activitats de formació complementàries
Activitats de formació complementàries
Activitats de formació complementàries
  • Els mestres d'Educació infantil una tarde a la setmana s'encarregarien de 16 a 18h de la coordinació de cicle i de supervisar el funcionament de les activitats complementàries, i de 18 a 19h d'atendre als pares.
  • Els mestres del Cicle Inicial una tarde a la setmana s'encarregarien de 16 a 18h de la coordinació de cicle i de supervisar el funcionament de les activitats complementàries, i de 18 a 19h d'atendre als pares.
  • Els mestres del Cicle Mitjà una tarde a la setmana s'encarregarien de 16 a 18h de la coordinació de cicle i de supervisar el funcionament de les activitats complementàries, i de 18 a 19h d'atendre als pares.
  • Els mestres del Cicle Superior una tarde a la setmana s'encarregarien de 16 a 18h de la coordinació de cicle i de supervisar el funcionament de les activitats complementàries, i de 18 a 19h d'atendre als pares.