Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Accés al que ens diferencia dels altres sindicats -- Les nostres propostes -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES

Jornada Continuada. La situació a Catalunya en el curs 2011/2012

Per aconseguir l'autorització per a fer Jornada Continuada cal presentar un Projecte Educatiu de Centre, dintre del marc de l'Autonomia de Centre que ha establert la LEC, on es justifiqui que s'aconseguirà millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat, que estan d'acord els pares i mares dels alumnes, l'alumnat i el professorat, que el centre estarà obert per les tardes per a tots els alumnes que vulguin anar amb activitats de reforç, d'ampliació i amb extraescolars. També és convenient comptar amb l'acceptació de la proposta per part de la inspecció.

La Jornada Continuada la fan a 14 de les 17 Comunitats Autònomes. Només a Catalunya, València i Aragó no es fa jornada continuada, a Madrid des de que ho van provar en el 2001 han passat de 85 a 285 centres en 2011. En tots els centres que ho han provat han continuat així. Tothom sap que el rendiment acadèmic per les tardes és molt més baix que al matí i la conflictivitat molt més alta.

Un exemple d'horari de Jornada Continuada a Secundària podria ser el següent:

Cal afegir les hores que manquen a continuació. Això suposa acabar 3 dies a les 14,05 i 2 dies a les 15,00. Les reunions de professorat es poden realitzar de 14,00 a 15,00h els 2 dies que les classes finalitzen a les 14,00h.

Barcelona, octubre de 2011

Sindicat AMES