Nota introductòria a la Contextualització del centre

Per fer la Contextualització del centre cal fer el següent:

  1. Definir les característiques sociològiques del Centre.
  2. Definir les característiques físiques del Centre
  3. Definir la tradició i realitat pedagògica del Centre. Documents
  4. Definir les característiques organitzatives del Centre.
  5. Definir els serveis del Centre i/o Zona.
  6. Explicar com és la relació amb les famílies

En aquesta part del curs no hi ha cap document teòric. T'adjuntem tres contextualitzacions perquè et facis una idea global i puguis desenvolupar la teva.

T'aconsellem que facis el següent:

També es important mirar-se:

  1. La LEC,
  2. La Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2009-2010 i
  3. El decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació. Aquest decret et servirà per acabar de fer diferents apartats.

Tots aquest documents els tens a la página inicial del curs. Que et vagi tot molt bé