INTRODUCCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES.

Benvolgut opositor,

Aquesta és la tercera remesa del curs. Els continguts són:

Competències bàsiques.

  • Objectius
  • Continguts.

Aquesta part permet poca creativitat ja que no et pots sortir del Decret d’Ordenació Curricular del 26 de Juny del 2008 . S’adjunta un arxiu amb aquest decret.

Per fer la teva programació hauràs de repetir varies vegades el "corta i pega" . Ens expliquem:

Apartat de Competències bàsiques. Has de definir i interpretar el concepte de competències bàsiques i desprès només citar-les. (veure exemples). Cal que consultis l'Article 7 del Decret abans esmentat.

Apartat d’objectius. Aquí has de diferenciar entre:

Objectius Generals de l’etapa. Estan en el Decret, a l'Article 3

Objectius Generals d’àrea. Cada àrea te els seus. Per exemple en llengües estan a les pàgines 49 i 50.

Objectius didàctics. Aquests es poden fer per mitjà d'un "corta i pega" dels que, més endavant, hi hauran a les teves unitats. És recomanable que aquí citis les teves unitats i especifiquis alguns objectius (veure exemples).

Apartat Continguts. Estan també dins del Decret abasns esmentat, a més a més estan per cursos.

És important que prenguis nota de les relacions amb altres matèries. És indispensable citar amb quines matèries tenen relació. Mira, per exemple, el cas de les ciències socials en relació amb altres assignatures a la pàgina 141 del Decret .

Per tenir una idea de l’espai que ocupa cada cosa pensa en un màxim de 10 folis en total. Hi ha coses que poden anar als annexes. En aquest cas has de ficar el títol. (mira els exemples pràctics)

També adjuntem un resum de les competències bàsiques que pot servir per fer després les unitats didàctiques. T’aconsello que et facis el teu resum personal de competències, desprès et serà de gran ajut a l’hora de confeccionar les unitats didàctiques (U.D.)

.Documents:

Decret d’Ordenació Curricular del 26 de Juny del 2008

Exemple de com tractar les competècies bàsiques en diferents matèries

Resum de les competències bàsiques