INTRODUCCIÓ A L'AVALUACIÓ I A LA METODOLOGIA

Benvolgut opositor aquesta es la quarta remesa del curset, ja hem passat l’equador del curs!!!.

Mantenint l’estructura dels anteriors mòduls trobaràs diferents arxius.

Dos arxius sobre l’avaluació. Un es una aproximació teòrica el concepte d’avaluació, i l’altre es un recull de diferents parts de diversos documents oficials que parlen sobre avaluació. Són dos:

També hi ha altre arxiu sobre la normativa de l’avaluació:

També trobaràs els exemples de com tracten l’avaluació a diferents casos.

De fet, amb l’aproximació teòrica es pretén que el professor es familiaritzi amb la idea i el concepte. S'aconsella que aquesta sigui la primera lectura. Seguidament que es pari atenció amb el decret 95/2008 i finalment amb els exemples sobre avaluació que s'han adjuntat.

Un cop fet això es aconsellable que facis la teva proposta d’avaluació. Pensa que en la defensa d'una programació cal parlar una mitjana de dos minuts sobre aquest concepte, igualment del concepte de la metodologia. Això implica que s'ha de tenir un bon domini. Amb el problema afegit, que normalment no es té gaire preparació sobre aquests conceptes.

Dins de l’apartat de metodologia, hi ha dos arxius, un teòric i altres amb exemples de tractament de la metodologia.

Igualment que com s'ha fet al parlar de l'avaluació, és aconsellable que el professor que defensa una programació llegeixi amb molta cura el marc teòric, després els exemples i que faci la seva pròpia metodologia.

El gran handicap d’aquesta part, es la manca de formació universitària sobre aquests dos conceptes. Nosaltres aquí no pretenem fer un curs exhaustiu sobre aquests aspectes sinó simplement donar unes pinzellades per tenir un mínim de coneixements.

Aquesta part (avaluació- metodologia) hauria d'ocupar aproximadament tres o quatre folis. Però a l’hora de fer una exposició el temps recomanable és de 5 minuts. Això vol dir que cal tenir un molt bo domini dels conceptes i la seva aplicació

Fins el proper enviament en tractarem de l’última part de la introducció a la programació.