Mòdul final primera part programació. 

Aquest mòdul  està composat de quatre apartats, obligatoris en la programació , aquest son:

L’ús de les Noves tecnologies.

Atenció  a l’alumnat am n.e.e. – Tractament diversitat.

Recursos per fer la programació.

Temporalització , horari.

Comentem cada apartat.

 

L’ús de les Noves tecnologies.  

 

Es aconsellable mirar-se primer els següents documents

     Normativa de centres. Pàgs....193-195

     Pàgines 31-32 del decret 29/06/2007.

     El document adjunt : Pla Tac.

     Penseu que ha d’ocupar un ,màxim d’un foli.

 

Atenció  a l’alumnat amb n.e.e. – Tactament diversitat.

 

Cal mirar primer els següents documents;

      Normativa de centres 2010-11 Pàg: 59-60

     LEC Article 8 (pàg. 82-83). Disposició addicional Pàg. 166

     Decret 29/06/2007 Articles 13-14

     Decret 18/06/2008 Articles 6-7.

     També  es aconsellable llegir el document adjunt E.E. Loe

 

Temporalització , horari.

 

Mireu  Normativa de centres. Horaris de professors ( us adjuntem un horari tipo d’un prefessor de secundària dins dels casos pràtics)

 

Recursos per fer la programació.

Mireu el arxiu recursos

Mireu els casos pràctics, penseu que encara que els recursos Tic pertanyem als recursos materials. Li donem importància en un apartat apart.