Benvolgut opositor aquesta es la tercera remesa del curset, ja hem passat l’equador del curs!!!.

 

Mantenint l’estructura dels anteriors mòduls trobareu diferents arxius.

 

Dos arxius sobre l’avaluació. Un es una aproximació teòrica el concepte d’avaluació, i l’altre que parla sobre avaluació. : Normativa de centres 2010-2011,.( aquest ja està a la primera remesa de documents)

 

Per la part general sobre l’avaluació es recomanable mirar-se amb cura les pàgs 125-130 del document de normativa de centres 2010-11

 

També trobareu els exemples de com tracten l’avaluació a diferents casos.

 

També trobareu l’arxiu : Sanitat, Farmàcia i parafarmàcia.

 

Per veure com es fa l’avaluació a l’ unitat formativa teniu que parar atenció a les pàgines 1,6,7,8,9,10 ( aquesta part només serveix per l’ unitat formativa, encara que es pot aplicar a la part d’avaluació de la primera part de la teva programació)

De fet, amb l’aproximació teòrica es pretén que l’opositor es familiaritzi amb l’idea i el concepte, aconsellant que sigui la primera lectura. Seguidament que pari atenció amb el decret 95/2008 i finalment amb els exemples sobre avaluació, que hi ha.

 

Un cop fet això es aconsellable que feu la vostra proposta d’avaluació. Penseu que en la defensa davant del tribunal heu de parlar un promig de dos minuts sobre aquest concepte, igualment del concepte de la metodologia. Això implica que heu de tenir un bon domini. Amb el problema afegit, que normalment l’opositor no te gaire preparació sobre aquests conceptes.

 

Dins de l’apartat de metodologia, hi ha dos arxius, un teòric i altres amb exemples de tractament de la metodologia.

 

Per la part de metodologia de l’ unitat formativa consulteu la pàgina 9 de l‘anterior document ( farmàcia...)

Igualment que d’anterior (Avaluació) es aconsellable que l’opositor llegeixi amb molta cura el marc teòric, després els exemples i faci la seva pròpia metodologia.

 

El gran handicap d’aquesta part, es la manca de formació universitària sobre aquets dos conceptes, no pretenem fer un curs intensiu sinó donar unes pinzellades per tenir un mínim de coneixements.

 

Aquesta part (avaluació- metodologia) ocupa aproximadament tres o quatre folis. Per`a l’hora de l’exposició el temps recomanable és de 5 minuts. Això vol dir un molt bo domini dels conceptes i la seva aplicació

 

Fins la setmana vinent que farem l’ultima part de la introducció a la programació.