ASSOCIACIÓ DE CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS DE CATALUNYA (ACESC-ANCABA)

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de súplica interposat pel Departament d’Educació contra l’auto judicial que reconeixia el dret a cobrar els interessos de les retribucions cobrades amb efectes retroactius pels nous catedràtics nomenats l’any 2003.

ARA NO QUEDA JA MÉS RECURS JUDICIAL POSSIBLE. EL DEPARTAMENT HAURÀ DE COMPLIR LA SENTÈNCIA I PAGAR ELS INTERESSOS

L’Associació s’ha posat ja en contacte amb el Departament per reclamar que faci el pagament el més aviat possible, dins una de les properes nòmines. Estem, doncs, a l’espera que la Direcció General de Personal Docent ens indiqui quan pensa fer el pagament.

L’Associació de Catedràtics ha demanat al Departament l’extensió dels efectes de la sentència a tots els catedràtics afectats, és a dir, també als que no van interposar en el seu moment el recurs contenciós administratiu. El Departament no està obligat a fer-ho, però atesos els termes de l’auto judicial, esperem que doni una resposta positiva. En cas de resposta negativa, l’Associació tornarà a posar els seus serveis jurídics a disposició dels que vulguin fer un nou recurs, a partir de setembre.

L’Associació ha demanat als delegats de personal del sindicat de secundària ASPEPC que, mitjançant les juntes de personal, demanin a l’Administració el ràpid compliment de la interlocutòria judicial i l’extensió dels seus efectes també als que no van interposar el recurs.

Aquesta resolució judicial palesa un cop més el paper que ha tingut l’Associació de Catedràtics en defensa dels catedràtics. Complint amb la seva finalitat, la nostra entitat va ser la única que en el seu moment es va preocupar pel tema dels interessos, els va exigir formalment al Departament i, en rebre resposta negativa, va enllestir el procediment judicial per obligar al Departament a pagar.

L’Associació continuarà informant de qualsevol novetat directament als seus afiliats. A més, es podrà aconseguir informació a la nostra web (www.acesc.net).

Barcelona, 11 de juliol de 2004

COMENTARI D'AMES

En primer lloc volem felicitar a tots els companys que amb aquesta resolució han sortit beneficiats i l'Associació de Catedràtics d'Ensenyament Secundari de Catalunya (ACESC) per actuar novament en defensa del professorat de Secundària i per la bona gestió realitzada. En segon lloc, volem destacar que des de que els sindicats majoritaris a l'ensenyament no universitari són els que són, els professors de Secundaria només obtenim del Departament un tractament just per la via judicial. Es imprescindible que en les properes eleccions sindicals, que seran en el 2006, els professors de Secundària vagin a votar i votin als sindicats compromesos exclusivament amb els professors de Secundària. Sinó tornarem a estar com fins ara.

Sindicat AMES

Barcelona, 12 de juliol de 2005

CARTA TRAMESA PEL PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE CATEDRÀTICS A LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Sra. Montserrat Guri

Directora General de Personal Docent

Departament d’Educació

Barcelona

Senyora,

Com ja serà del vostre coneixement, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de súplica que el Departament d’Educació va presentar contra la interlocutòria que reconeixia el dret a cobrar els interessos sobre les retribucions cobrades amb efectes retroactius pels nous catedràtics nomenats l’any 2003.

Us prego que feu saber a aquesta Associació –donat que ha estat a través dels nostres serveis jurídics que es va presentar la immensa majoria dels recursos-, o, també, directament als afectats, el procediment i els terminis –que, suposem, seran curts- per fer el pagament de les quantitats que s’han d’abonar en qualitat d’interessos i que van ser fixades pel propi Tribunal Superior.

Tenint present el temps transcorregut des del nomenament d’aquests funcionaris i la complexa història d’incidències que han hagut de patir, també us prego que feu extensible els efectes de l’auto als catedràtics que no van interposar recurs contenciós administratiu i que, per tant, no estan inclosos nominalment en la resolució judicial. Esperem de la bona voluntat del Departament i de la conveniència d’evitar més recursos contenciosos administratius, el tancament definitiu d’un problema que es va iniciar fa més de 12 anys. Crec que a hores d’ara no té cap sentit allargar-ho més.

Restem, doncs, a l’espera de la vostra resposta per comunicar-la el més aviat possible als afectats.

Molt cordialment,

Felip de Vicente Algueró

President

Barcelona, 11 de juliol de 2005