" . " " . " " . "
" . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "

Sindicat " . " AMES (Acció " . " per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) " . " Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. " . " E-mail: ames@ames-fps.com " . " T: 659002871 Presentació " . " -- Traducción " . " al castellano
" . "
FITXA " . " D'AFILIACIÓ A AMES
" . "

Accés " . " al que ens diferencia dels altres sindicats. " . " ////. Les " . " nostres propostes " . "

" . "
" . "
" . " " . " " . " " . " " . "
" . "

" . "

" . " " . " " . " 2011 " . "

KIOSKO
" . " Tota la premsa del dia
" . "

" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . "
" . "

"Curs " . " de Programació de FP segons la LOE"

" . "

"Curs " . " de Programació de Secundària segons les competències " . " bàsiques"

" . "

"Curs " . " d'Accés als Cossos de Catedràtics"

" . "

" . " " . " " . " " . " " . "

" . "

(Cal " . " escriure aquí la contrasenya del teu curs)

" . "
" . "
" . "
" . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . "
" . "

Si " . " vols rebre el nostre "Full Informatiu" a la " . " teva adreça indica'ns: " . "

" . "
" . " " . " " . " " . "
" . "

" . "
" . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . "
Nom " . " i cognoms:
" . "
" . " " . "
" . "
e-mail:
" . "
" . " " . "
" . "
" . "
" . " " . "
" . "
" . "
" . "

" . "
" . " " . " " . " " . " " . "
" . "

La " . " teva opinió ens interessa. Per " . " enviar-nos les teves opinions i preguntes clica a:

" . "

" . "
" . "
" . "
" . "

" . "

" . "

" . " " . " " . " " . " " . "
" . "
" . "

" . "

Accés " . " a ATRI. Aquest portal substitueix a EPOCA. La " . " primera vegada cal acceptar 2 o 3 propostes de sortir " . " per diferents perills. Cal posar el nom d'usuari " . " i la contrasenya que abans s'utilitzava en EPOCA. " . "

" . "

Instruccións " . " per consultar la nòmina

" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "


" . " INDEX " . " TEMÀTIC

" . "

DEPARTAM. " . " EDUCACIÓ. " . "

" . "
" . "
" . " " . "
" . "
" . "

MINISTERI " . " D'EDUCACIÓ

" . "
" . "
" . " " . "
" . "
" . "

SERVEIS " . " ALS AFILIATS I SIMPATITZANTS

" . " " . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "

LOE. " . " APLICACIÓ.

" . "
" . "
" . "
" . " " . "
" . "

Situació " . " del nostre sistema educatiu.

" . "
" . " " . "
" . "

Pla " . " de Millora de la Secundària. " . "

" . " " . "
" . "

Violència " . " escolar" . "

" . " " . "
" . "

PROFESSORAT " . "

" . " " . "

CURRÍCULUM" . "

" . "

CENTRES " . "

" . "

PREMSA" . "

" . "

SINDICATS" . "

" . "

PROGRAMES

" . " " . "
" . "
" . "

 

" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . " " . " " . "
" . "
" . " " . "
" . " " . " " . " " . "rss version=\"0.91\">" . "" . "channel>" . "title>Euroresidentes" . "link>http://www.euroresidentes.com" . "description>servicios residentes europeos" . "language>es-ES" . "" . "title>Spain" . "url>http://www.euroresidentes.com/logo.gif" . "link>http://www.euroresidentes.com" . "width>100" . "height>12" . "/image>" . "" . "title>Alimentación RSS con FeedRoll" . "link>http://www.euroresidentes.com/Diversion/Internet/alimentacion_rss_Feedroll.htm" . "description>" . "aso a paso describir como generar código JavaScript para insertar recursos RSS en una página web a través de FeedRoll. Mi email: euroresi@euroresidentes.com. By Euroresidentes, Thu, 26 Feb 2004" . "/description>" . "/item>" . "" . "/channel>" . "/rss>" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . " " . " " . " " . " " . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
Escriu " . " el que vols trobar " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " Cercar " . " en AMES " . " " . " Cercar " . " en tot INTERNET " . "
" . "
" . "
" . " " . "
" . " " . " " . "
" . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . "
" . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . "

" . " Les notes finals a " . " l’ESO. Comunicat " . " del Sindicat AMES sobre el que està passant " . " en les avaluacions finals de l'ESO. " . " //// Accés " . " a la seva publicació a La Vanguardia del 28 " . " de juny. Es pot afegir un comentari " . " personal. " . " ////Quants " . " més comentaris es deixin tant millor. Moltes " . " gràcies. AMES

" . "

" . " Enquesta " . " EduCAT1x1: Professorat. Accés " . " a l'enquesta ///// " . " Accés " . " al blog on es comenten altres enquestes

" . "

" . " Ensenyament recupera l'horari intensiu " . " a l'IES d'Hostalric dins un pla pilot per veure si " . " és efectiu. Accés " . " a la noticia en "Aragirona". Es pot deixar " . " un comentari personal.

" . "

Resultat " . " definitiu del concurs de trasllats 2011. " . " Resultat " . " cossos de Secundària i inspecció " . " //// " . " Resultat " . " cos de mestres //// " . " Llistat " . " de tots els participants a Espanya per ordre alfabètic " . " " . "

" . "

" . " Sol·licituds de " . " destinacions provisionals i Comissions de Serveis. " . " Termini de presentació: " . " del 8 al 22 de juny de 2011 " . " //// Informació " . " general //// Sol·licitud " . " de destinació provisional per al curs 2011-2012 " . " //// Resolució " . " d'adjudicació de destinacions provisional " . " /// Normativa

" . "

Activitats " . " d'estiu per als alumnes a Primària i ESO del " . " curs 2010/2011. " . " Els alumnes de Primària amb " . " problemes passaran a l'ESO amb un informe de les tasques " . " a realitzar i els alumnes d'ESO. La Direcció " . " General d’ESO ha elaborat unes orientacions per als " . " centres sobre les activitats d’estiu recomanades als " . " alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. WEB " . " del Departament /// Orientacions " . " generals //// Orientacions " . " pel professorat.

" . "p> " . " Article sobre els exàmens " . " de setembre. Opinions " . " a favor i en contra. Va ser publicat " . " en El Periódico el 30 de maig de 2011. " . " Si vols enviar la teva opinió " . " envia un correu a: ames@ames-fps.com. " . " /// Accés " . " a l'article.

" . "

" . "

Canvis " . " en la proposta inicial del Calendari del curs 2011/2012. " . " Primària " . " també començarà el 12 de setembre. " . " El nou calendari del curs 2011/2012 estableix que " . " el " . " dimarts 4 i el dimecres 5 de setembre de 2012 es dedicaran " . " a realitzar les proves extraordinàries a l'ESO " . " i al 1r curs de Batxillerat. Els " . " alumnes ja podran disposar de tot l'estiu per a preparar-se " . " i intentar superar les matèries pendents. Considerem " . " que és una molt bona mesura per a intentar " . " disminuir l'elevat fracàs escolar. Des d'aquí " . " donem les gràcies a tot el professorat que " . " amb la seva signatura i/o amb els seus comentaris " . " ha recolzat, a lo llarg d'aquests quasi 12 anys, la " . " nostra proposta al Departament d'establir els exàmens " . " de setembre. Accés " . " al calendari

" . "

" . " Jornada sobre " . " salut psicosocial dels alumnes i professors a les " . " aules de Secundària i Primària. " . " Taula " . " rodona sobre Violència escolar. Està " . " organitzada per la Societat Catalana de Pediatria " . " i es farà el dissabte 4 de juny de 9 a 14h " . " a l'Auditori de l'Acadèmia. c/ Major de Can " . " caralleu 1-7. 08017 Barcelona. :Cartell " . " en PDF /// Presentació " . " de la Jornada //// Horari " . " /// Mapa " . " i forma d'arribar. //// Fotografia " . " de les sales

" . "

" . " Com omplir els impresos " . " de cobrament de la jubilació 2011 Indicacions " . " sobre com omplir els impresos respecte a activitats " . " laborals posteriors, Seguretat Social, IRPF i forma " . " de pagament.

" . "

" . " Cursos " . " de l'Escola d'Estiu del Col·legi Oficial de " . " Doctors i Llicenciats (CDL). " . " Barcelona: del 4 al 15 de juliol Tarragona: " . " del 8 al 15 de juliol. " . " Accés als cursos

" . "

" . " Cursos " . " presencials i telemàtics de l'Escola d'Estiu " . " 2011 de la Fundació Universitària Martí " . " l’Humà. " . " Accés als cursos " . " .

" . "

" . " CiU " . " propone modificar la LOE para reforzar la figura del " . " director. " . " La portavoz defenderá dos iniciativas en el " . " Congreso para "dotar de plena capacidad y autonomía " . " al director en la resolución de infracciones " . " disciplinarias". La " . " noticia en Magisterio Español del 18/05/2011

" . "

Oposicions " . " 2011 . S'acorda mantenir les 1.245 places de professors " . " de Secundària. Accés " . " a la noticia.

" . "

Una " . " enquesta a alumnes d'ESO que treballen amb ordinadors " . " portàtils destaca que la majoria prefereix " . " estudiar amb el llibre en paper que amb el llibre " . " digital. " . " Accés " . " a la noticia a La Vanguardia del 13/03/2011. Es poden " . " deixar opinions personals. //// " . " Accés " . " a l'enquesta i als resultats. Han participat 62 alumnes " . " de primer, 39 de segon i 52 de tercer d'ESO de l'Institut " . " Joan Miró de Cornellà " . " " . " " . "

" . "

 

" . "
" . "

" . " Oposicions " . " 2011
" . "

" . "

/// " . " Consulta " . " de resultats oposicions en la WEB del Departament " . "
" . "

/// " . " Un " . " total de 16.390 persones es presenten el dissabte " . " 18 de juny a les oposicions de Secundaria per aconseguir " . " una de les 1245 places convocades.
" . " ///
" . " " . " Llista definitiva de persones aspirants admeses i " . " excloses
" . " ///
WEB " . " del Departament sobre les oposicions " . "
" . " ///
Tribunals " . " anomenats " . " el 20 de maig
" . " ///
Llista " . " de membres voluntaris

" . " ///
Accés " . " a la Resolució ENS/1292 / 2011 de 19 de maig " . " (DOGC de 26/05/2011)

" . "

" . " El " . " PP planteja un Batxillerat de tres anys i avaluacions " . " generals de caràcter objectiu al final de les " . " diferents etapes. Accés " . " a la noticia. Es pot deixar un comentari personal. " . "

" . "

" . " Segons l'informe PISA els alumnes " . " espanyols també es troben per sota de la mitjana " . " pel que fa a capacitat lectora en els mitjans digitals. " . " Accés " . " a la noticia. en El País. Es pot deixar un " . " comentari personal. ////Accés " . " a la noticia en El Periódico. Es pot deixar " . " un comentari personal.

" . "

Modificació " . " del número de compte bancari en ATRI. El " . " Departament d'Ensenyament ens ha informat que cal " . " afegir dos números en el nostre número " . " de compte bancari perquè ens puguin ingressar " . " la propera nòmina. Accés " . " al protocol a seguir per fer-ho.

" . "

" . " Carta " . " de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya anunciant " . " l'Olimpiada de l'any 2012. Accés " . " a la carta (pdf)

" . "

 " . "

" . " Ensenyament " . " implanta el programa eduCAT 2.0 al cicle superior " . " de primària i a tot l'ESO (09.06.2011). " . " Els " . " centres de secundària que estan en el Educat " . " 1x1 podran optar per: " . " A) Continuar amb el educat1x1 (es subvencionarà " . " als alumnes amb 150€ per ordinadors portàtils " . " i als centres amb 35€ per alumne per a continguts " . " i entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) B) " . " Rebre una assignació equivalent a les l'1x1 " . " per comprar equipament i continguts TIC que quedaran " . " en propietat dels centres. Aquest sistema contempla " . " compatibilitzar els recursos " . " digitals amb " . " els llibres de text en paper. Els " . " centres de secundària que no estan en el Educat " . " 1x1 s'incorporaran a la modalitat B). " . " A " . " més es dotarà de " . " pissarra digital interactiva (PDI) a les aules del " . " cicle superior de Primària i a les aules dels " . " centres públics de secundària. Accés

" . "

" . " Enquesta entre el professorat " . " sobre el resultat del programa EDUCAT1x1 al finalitzar " . " el primer any. " . " Pots participar-hi de forma anònima o no. Només " . " són uns 4 minuts. Moltes gàcies. Accés " . " a l'enquesta

" . "

" . " La " . " estructura del nuevo 4º de ESO. El " . " cuarto de ESO tendrá tres vias diferentes. " . " //// Todos " . " los centros deberían ofrecer las tres vías. " . "

" . "

" . " Jornada " . " intensiva. " . " El claustre de professors de l’INS " . " Alt Penedès ha votat per amplia majoria sol·licitar " . " la jornada intensiva. Accés " . " a la proposta de jornada intensiva i al formulari " . " per l'adhesió d'altres centres

" . "

" . " El Sindicat AMES denuncia " . " els problemes que està generant el model educat1x1. " . " AMES demana una avaluació externa dels seus " . " resultats i que s'introdueixin les millores necessàries " . " abans d'invertir el 20 milions d'euros que, en breu, " . " rebrà el Departament per a continuar la digitalització " . " de les aules. Accés " . " a la noticia en El Periódico 1 juny. Es pot " . " votar i també deixar comentaris. " . " /// Article " . " en El Punt + Comentaris /// " . " Article " . " a La Vanguardia diumenge 5 de juny (es pot deixar " . " un comentari)

" . "

Reducció " . " de dues hores d'activitats complementàries " . " setmanals. " . " Són pels docents de 55 a 58 anys i pels de " . " 59 a 64. Resolució " . " ENS/1232/2011, de 12 de maig. /// " . " Model " . " Sol·licitud a omplir (Barcelona) /// " . " Model " . " sol·licitud a omplir (Tarragona) /// " . " Termini: " . " fins el 8 de juny.

" . "

" . " Un " . " informe para Educació asegura que el 15% de " . " los alumnos de la ESO "no hacen nada". " . " Accés " . " a l'article. Es pot deixar un comentari.

" . "

" . " En València es copia el model lingüístic " . " gallec i s'establirà una línia única " . " amb un terç en valencià, un terç " . " en castellà i un terç en anglès. " . " " . " Accés a la " . " noticia.

" . "

Normativa " . " legal a seguir en les avaluacions finals (ordinària " . " i extraordinària) a l'ESO i el Batxillerat " . " aquest any 2011. A " . " petició d'alguns afiliats hem posat a continuació " . " un resum de la normativa a seguir. Accés " . " a la normativa sobre les avaluacions. " . "

" . "

" . " És el professorat el " . " que té la competència legal per triar " . " el llibre de text (en paper i en digital) i la resta " . " del material didàctic. " . " " . " Accés " . " al comunicat del Sindicat amb la normativa legal (PDF). " . "

" . "

Destinacions " . " 2011/2012. Accés " . " a la normativa publicada a la WEB del Departament. " . " /// " . " La llista provisional sortirà a mitjans " . " de juliol de 2011 (haurà 3 dies per reclamar). " . " La llista definitiva es publicarà la segona " . " quinzena de juliol de 2011.

" . "

" . " " . " Sobre la prova externa de final " . " de 4t d'ESO " . " prevista per l'any 2012. El " . " Departament va ajornar aquesta prova, que s'hauria " . " d'haver fet per primera vegada aquest curs, fins al " . " febrer de 2012 per motius d'organització. En " . " el Sindicat AMES considerem que aquesta " . " prova s'hauria de fer el mes de maig i que els seus " . " resultats s'haurien de fer arribar als centres, abans " . " de l'avaluació final perquè els puguin " . " tenir en compte en el moment de decidir si l'alumne " . " està o no prou preparat per superar l'ESO. " . " Així aquestes proves podrien ser un gran estímul " . " per l'alumnat per esforçar-se més, que " . " és el principal problema del nostre sistema " . " educatiu. Accés " . " al comunicat del Departament.

" . "

" . "

" . "

" . "

" . "
  
" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . "

ATENCIÓ " . " ALS AFILIATS

" . "

Professorat " . " d'Orientació Educativa. Tots els " . " professors d'aquesta especialitat que vulguin formar " . " un grup per a reivindicar el poder dedicar-se a la " . " seva professió, que és ajudar a l'alumnat " . " amb n.e.e, en lloc d'haver de donar classes de qualsevol " . " especialitat, que ens enviïn un e-mail indicant " . " la seva dedicació actual a: ames@ames-fps.com.

" . "

Certificacions " . " dels cursos impartits pels afiliats al sindicat AMES. " . " Tots els afiliats que imparteixen cursos relacionats " . " amb l'ensenyament i volen poder fer certificats d'assistència " . " als alumnes i aconseguir un certificat d'haver impartit " . " aquest curs, ens han d'enviar la informació " . " del curs, el calendari, el lloc i l'horari un mes " . " abans del seu inici al nostre correu: ames@ames-fps.com. " . " Posteriorment ja es demanarà la resta de documentació. " . " Aquests certificats són un mèrit si " . " el curs té més de 15hores.

" . "

 

" . "
" . "
" . "
 
" . "

 

" . "

NOTICIES " . " ANTERIORS " . "

" . "
" . "
" . "
" . "

 

" . "

 

" . "
" . "
" . "
" . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . " " . "
" . "
Les " . " millors notes a les PAU
" . "

Vídeo " . " sobre el català amb millor nota. Es diu Aitor " . " i és de Rubí. Va ser un dels tres guanyadors " . " de l'OBC /// " . " Vídeo " . " sobre els alumnes que han tret les millors notes a nivell " . " de tota Espanya. /// " . " " . " Article " . " sobre els resultats de la selectivitat a Catalunya (La " . " Vanguardia)

" . "

-----------------------------------------

" . "

Una " . " WEB personal d'un simpatitzant sobre el pensament crític " . " a internet

" . "

-------------------------

" . "

Un " . " alumne de segon de Batxillerat de Catalunya serà " . " un dels quatre representants espanyols a la XXII " . " Olimpíada Internacional de Biologia a " . " Taiwan

" . "

" . "

" . " Vídeo " . " de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya (12 i " . " 15 febrer de 2011))

" . "

Resum " . " de la VI Olimpíada Espanyola de Biologia a Granada " . " (PDF) //// Fotografies " . " 1 //// Fotografies " . " 2 //// " . " Resum " . " de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya.

" . "

La " . " educación tiene solución" . " " . " " . " " . " " . " " . "

" . "
L'educació " . " té solució 1/3. Els motius " . " pels quals el nostre sistema educatiu no funciona. Els " . " resultats de proves PISA. " . " Les raons ideològiques de fer un model educatiu " . " sense cultura de l'esforç ni vies diferenciades " . " fins els 17 anys.
" . " " . " " . " " . "
L'educació " . " té solució 2/3. " . " Els articles de la LOE que fan que ni els professors, " . " ni els alumnes ni els pares puguin aconseguir que els " . " sistema educatiu funcioni bé. Com " . " això afecta a la vida dels centres educatius per " . " poder continuar oberts.
" . " " . " " . " " . " " . " " . "
L'educació " . " té solució 3/3. Com les Comunitats " . " autònomes i molts Estats de la Unió Europea " . " es troben afectats i intenten dissimular el seu fracàs " . " escolar. L'establiment de proves " . " externes al final de cada etapa una mesura indispensable.
" . "

--------------------------------- " . " L'educació té solució. " . " Aquests tres vídeos són el resum d'una " . " conferència del president del Sindicat AMES en " . " què s'analitzen les causes del fracàs " . " del model actual, se aporten dades objectives dels baixos " . " resultats i es proposa l'establiment de proves externes " . " als alumnes al final de cada etapa com mesura indispensable " . " per a millorar.

" . "
" . "

Organització " . " i funcionament dels centres. Curs 2010-2011. " . " Aquí " . " està la normativa més important que ens afectarà " . " aquest curs.

" . "

Llibres " . " recomanats sobre com millorar el nostre sistema educatiu

" . "

Ramón " . " Ayllón, José. 2005. 10 " . " claves de la educación. /// Baixar " . " fragment d'internet

" . "

Enkvist, " . " Inger. 2000. La " . " educación en peligro

" . "

Enkvist, " . " Inger. 2006. Repensar " . " la educación /// Baixar " . " d'internet

" . "

Luri, " . " Gregorio. 2010. La " . " escuela contra el mundo

" . "

Moreno, " . " Ricardo . 2006. " . " Panfleto antipedagógico. /// Baixar " . " d'internet

" . "

Moreno, " . " Ricardo. 2008. De " . " la buena y la mala educación

" . "

Orrico, " . " Javier. 2005. La " . " enseñanza destruida. /// Leer " . " en internet

" . "

Ruíz " . " Paz, Mercedes. 2003. La " . " secta pedagógica./// Comentari

" . "

Sánchez " . " Tortosa, José . 2008. El " . " profesor en la trinchera

" . "

Llibre " . " sobre el mobbing escrit per una professora

" . "

" . "

“Cómo " . " desenmascarar el mobbing en la Administración y en " . " la Empresa”. Rosario Peña Pérez. " . " Professora. /// .WEB. " . " /// Accés a l'index

" . "

V " . " OLIMPIADA DE BIOLOGIA

" . "

" . "

Es " . " va celebrar a València del 25 al 28 de març " . " de 2010. Des del Sindicat AMES volem recolzar aquest tipus " . " d'esdeveniments que tant motiven als alumnes

" . "

Resum " . " de la V Olimpíada de Biologia celebrada a València

" . "

Galeria " . " de fotos de la V Olimpíada de Biologia

" . "

WEB " . " oficial de l'Olimpíada Espanyola de Biologia

" . "

Olimpíades " . " de Matemàtiques. Física, Química i EUSO. " . " " . " Llistat dels alumnes " . " guanyadors (BOE.13/11/09)

" . "

" . "

Maigla " . " Educació. Activitats educatives per a Centres i AMPAS " . " www.maigla.es

" . "

Publicacions " . " i WEBs dels afiliats

" . "

" . "

Antonio " . " Jimeno i Manuel Ballesteros. Editorial Grup Promotor - Santillana. " . " 2009 Índex " . " de continguts. //// Accés " . " a una unitat en format pdf.

" . "

" . "

Què " . " és això d’enamorar-se? Webquest " . " per a alumnes de 3r d’ESO per a ser utilitzada a tutoria " . " o a Ciències de la Naturalesa. Mercè " . " Lajara

" . "
" . "
" . "
" . "

" . "

Blocs " . " de Mercè Lajara per a l'ensenyament de la " . " Biologia: Accés " . " índex

" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
" . "
 
" . "
" . "script type=\"text/javascript\" >" . "ar s_sid = 580040; var st_dominio = 4; " . "ar cimg = 225; var cwi =112; var che =50;" . "/script>" . "script type=\"text/javascript\" language=\"javascript\" src=\"http://s11.histats.com/js9.js\">" . "noscript>

" . "img src=\"http://s4.histats.com/stats/0.gif?580040&1\" alt=\"cool hit counter\" />

" . "/noscript>" . "!-- Histats.com END -->" . "/div>" . "
" . " " . " " . "/table>" . "" . "" . "/html>" .""; ?>