Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


MINISTERI D'EDUCACIÓ (MEC) I ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES

Història de la discussió i elaboració de la LOE

LA LOE IMPOSSIBILITA L'EDUCACIÓ EN L'ESFORÇ, NO GARANTEIX QUE ELS PROFESSORS SIGUIN ESPECIALISTES, PERMET L'ALTERACIÓ DE LES QUALIFICACIONS SENSE CAP PROVA COMPARABLE, I DEIXA ALS PROFESSORS SENSE PROU INSTRUMENTS PER A PODER EXERCIR LA SEVA TASCA EDUCADORA

1.1 Document final i reaccions a la premsa

LOE. TEXT DEFINITIU DESPRÉS DE PASSAR PEL SENAT (17 març 2006). El canvis introduïts en el Senat apareixen en negreta i subratllats. Accés al text sencer.

ESMENES A LA LOE PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS DEL SENAT Accés a les esmenes

El text inicial de la LOE, amb els paràgrafs eliminats i els afegits que va ser aprovat el passat 15 de desembre en el Congrés (Fuente: USOC)

Dictamen de la comisión, escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el pleno y votos particulares.

15 Articles sobre l'aprovació de la LOE en el Congrés el passat 15 de desembre de 2005. La Razon. El País. Libertad digital. El Mundo. La Vanguardia. El Periódico.

El PP desafía al Gobierno y anuncia una política educativa común en todas sus comunidades. Tendrán las mismas enseñanzas, Latín y Física y Química obligatorias, exámenes de recuperación en septiembre y pruebas externas de evaluación de los centros (14-12-05). La Razón -- El Periodico --- La Vanguardia -- El Mundo -- El País.

ERC I IU S'HAN OPOSAT A UN GRAN PACTE D'ESTAT PER L'EDUCACIÓ. Davant de la proposta del PP per arribar a un Pacte educatiu amb el Govern, ERC i IU, ja han anunciat que no recolzaran la LOE d'haver un acord amb el PP. Accès a l'article.

EL PP PROPOSA UN BATXILLERAT DE 3 ANYS. Considera indispensable la retirada del projecte de la LOE per propiciar les condicions que permetin un gran acord nacional en matèria educativa. Accès a l'article.

DESASTROSOS RESULTATS DEL NOSTRE PAÍS A L'INFORME DE L'OCDE SOBRE EDUCACIÓ A L'ANY 2005. El nostre sistema educatiu ens ha situat de nou a la cua de tots els països investigats. Accés a l'article i a les gràfiques.

Más pedagogía de laboratorio, no, gracias. Felipe José de Vicente. President de l'Associació de Catedràtics (ACESC). La Vanguardia. 20/12/2005

1.2 Comunicats de la FPS i ANCABA Madrid presentats a la Roda de Premsa realitzada a Madrid el 5 de desembre de 2005.

  1. Les sorprenents relacions entre alts càrrecs del MEC i una poderosa empresa de serveis educatius vinculada a la Federació de centres educatius religiosos (FERE).
  2. Manifest de la FPS sobre la LOE, petició de la seva retirada i sol·licitut de començar a treballar en una nova llei amb consens de tots.
  3. Comunicat del representant del sindicat AMES.
  4. Els texts dels Articles de la LOE que més contribuiran a que la Secundària es transformi en un simple període d'escolarització obligatòria sense cap obligació per als alumnes d'aprendre res.
  5. Adjudicacions de concursos a una empresa vinculada a la FERE en Extremadura i Aragó.
  6. Los profesores de Secundaria anuncian paros contra la «prostitución» de la LOE. Mar Villasante. LA RAZÓN 6-12-2005
  7. Los Profesores de Secundaria denuncian que la LOE mantiene o aumenta los "disparates" de la LOGSE. "Liberta Digital" y "Terra" AGENCIA EFE 6 - 12 - 2005
  8. Rubalcaba estudió en un colegio marianista. LA RAZÓN 6-12-2005
  9. Profesores de Secundaria y sindicatos se movilizarán contra la LOE. La Nueva España. Prensa Asturiana, 6 - 12 - 2005

1.3 Altres informacions sobre la LOE i les reaccions que contra ella s'han realitzat