Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


L'APLICACIÓ DE LA LOE

(Les informacions superiors són les més actuals)

PROPOSTES DEL SINDICAT AMES PRESENTADES AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ SOBRE L'ORDENACIÓ DE L'ESO A CATALUNYA. En defensa del professorat especialista, de la llibertat de fer Jornada Continuada, d'introduir almenys una avaluació externa a l'ensenyament obligatori (començant pels centres amb Plans de Millora), de fer les proves extraordinàries el mes de setembre, d'una tutoria individualitzada i que el treball final de 4t d'ESO només tingui caràcter de recerca si l'alumne i el professorat així ho volen. A més s'inclouen diferents propostes sobre el currículum de ciències, visual i plàstica, música, educació per a la ciutadania i eines de càlcul.

FUTURA ORDENACIÓ DE L'ESO A CATALUNYA. Es va publicar el passat dilluns 2 d'abril de 2007. Hi ha aspectes positius i negatius segons la matèria que es consideri. Entre les novetats cal ressaltar que en el 4t d'ESO tots els alumnes hauran de realitzar un projecte de recerca en equip. Fins el 23 d'abril es poden presentar al·legacions davant del Departament d'Educació. Tots els professors, col·lectius i associacions que vulguin presentar propostes de millora a través del sindicat AMES, han d'enviar-nos les seves al·legacions abans del 20 d'abril a: ames@telefonica.net

EL PACTE NACIONAL PER A L'EDUCACIÓ, UN ANY DESPRÉS. DIA 12 DE MARÇ, Barcelona, a les 19 hores. Auditori de CaixaForum. Av. Marquès de Comillas, 6-8 (Montjuïc).Francesc Colomé, secretari general de Polítiques Educatives del Departament d'Educació. Irene Rigau, diputada de CiU, Rosa Canadell, secretària general d'USTEC, Francesc Portalès, secretari general d'Educació d'USOC, Alícia Fernández, directora de centre públic, representant d'Axia, Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana Presentació, Lourdes Ventolà, de la Universitat de Barcelona. Moderador, Emili Pons, director de l'àrea d'Educació del CEES. Confirmar l'assistència per correu electrònic a: secretaria@ceesocials.org

Jubilació anticipada. El termini per demanar la jubilació anticipada per al proper curs és el 28 de febrer. RESOLUCIÓ EDU/88/2007, de 17 de gener, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2007 de la jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Accés a la RESOLUCIÓ EDU/88/2007

LA TERCERA HORA DE CASTELLÀ

 1. Ernest Maragall es resisteix a consensuar amb ERC i ICV el decret de l'ensenyament. AVUI 16-02-07
 2. Tercera hora en Castellà però no de Llengua castellana. Magisterio Catalunya. 7-2-07.
 3. Las leyes y la enseñanza del castellano. Isidro Cabello. El País 10/02/2007

CANVI DEL DEPARTAMENT RESPECTE AL CURRICULUM PROVISIONAL DE "FÍSICA I QUÍMICA" I DE "BIOLOGIA I GEOLOGIA" DE L'ESO A CATALUNYA. Article explicant que el Departament ha anunciat que la matèria de ciències de 3r d'ESO se dividirà en dos blocs (Publicat el 18-1-07 a "La Vanguardia").

CURRICULUM PROVISIONAL DE LES DIFERENTS MATÈRIES DE L'ESO QUE ESTÀ PREVIST IMPARTIR A PARTIR DEL PROPER CURS (2007/2008). Si creus que hi ha aspectes greus a millorar pots enviar-nos un e-mail a: ames@telefonica.net. Ens comprometem a estudiar i contrastar totes les propostes amb altres companys i, si s'escau, ens posarem en contacte amb tu. Posteriorment seran presentades al Departament. ////. Ciències Naturals ///// Ciències Socials //// Cultura clàssica //// Educació Citadania //// Eduació física //// Llati //// Llengua estrangera //// Llengua i literatura //// Matemàtiques //// Música //// Plàstica //// Tecnologies .

COM PENSEN APLICAR LA LOE LES CCAA GOVERNADES PEL PP. A 4t d'ESO s'establiran tres modalitats, hauran exàmens de setembre, els professors podran expulsar alumnes de classe, s'establiran avaluacions externes i haurà una "Carta de drets i deures del professorat". Accés al document

EL FUTUR BATXILLERAT DE LA LOE Accés a la informació

Ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo (LOE). Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la (BOE de 3/1/2007) /// En format pdf

Enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil (LOE) Document

REAL DECRET DEL M.E.C. EN EL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS ENSENYAMENTS MÍNIMS CORRESPONENTS A L'ESO (LOE). REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, (BOE n. 5 de 5/1/2007) A Catalunya a aquests ensenyaments s'ha de destinar com a mínim el 55% de l'horari escolar. Accés al document on s'estructura l'ESO. /// Accés a l''Annex I on hi ha les competències bàsiques /// Accés a l'Annex II on estan el continguts de totes les matèries curs per curs. //// Annex III (Horari)

Calendari aplicació de la LOE. Taula calendari aplicació LOE ---Taula calendari aplicació LOE (pdf)--- --- Anteproyecto calendario aplicación de la LOE .

LOE. TEXT DEFINITIU (BOE 4 - mayo- 2006). Accés al text sencer.

ESMENES A LA LOE PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS DEL SENAT Accés a les esmenes

El text inicial de la LOE, amb els paràgrafs eliminats i els afegits que va ser aprovat el passat 15 de desembre en el Congrés (Fuente: USOC)

Dictamen de la comisión, escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el pleno y votos particulares.

15 Articles sobre l'aprovació de la LOE en el Congrés el passat 15 de desembre de 2005. La Razon. El País. Libertad digital. El Mundo. La Vanguardia. El Periódico.

El PP desafía al Gobierno y anuncia una política educativa común en todas sus comunidades. Tendrán las mismas enseñanzas, Latín y Física y Química obligatorias, exámenes de recuperación en septiembre y pruebas externas de evaluación de los centros (14-12-05). La Razón -- El Periodico --- La Vanguardia -- El Mundo -- El País.

ERC I IU S'HAN OPOSAT A UN GRAN PACTE D'ESTAT PER L'EDUCACIÓ. Davant de la proposta del PP per arribar a un Pacte educatiu amb el Govern, ERC i IU, ja han anunciat que no recolzaran la LOE d'haver un acord amb el PP. Accès a l'article.

EL PP PROPOSA UN BATXILLERAT DE 3 ANYS. Considera indispensable la retirada del projecte de la LOE per propiciar les condicions que permetin un gran acord nacional en matèria educativa. Accès a l'article.

DESASTROSOS RESULTATS DEL NOSTRE PAÍS A L'INFORME DE L'OCDE SOBRE EDUCACIÓ A L'ANY 2005. El nostre sistema educatiu ens ha situat de nou a la cua de tots els països investigats. Accés a l'article i a les gràfiques.

1.2 Comunicats de la FPS i ANCABA Madrid presentats a la Roda de Premsa realitzada a Madrid el 5 de desembre de 2005.

 1. Les sorprenents relacions entre alts càrrecs del MEC i una poderosa empresa de serveis educatius vinculada a la Federació de centres educatius religiosos (FERE).
 2. Manifest de la FPS sobre la LOE, petició de la seva retirada i sol·licitut de començar a treballar en una nova llei amb consens de tots.
 3. Comunicat del representant del sindicat AMES.
 4. Els texts dels Articles de la LOE que més contribuiran a que la Secundària es transformi en un simple període d'escolarització obligatòria sense cap obligació per als alumnes d'aprendre res.
 5. Adjudicacions de concursos a una empresa vinculada a la FERE en Extremadura i Aragó.
 6. Los profesores de Secundaria anuncian paros contra la «prostitución» de la LOE. Mar Villasante. LA RAZÓN 6-12-2005
 7. Los Profesores de Secundaria denuncian que la LOE mantiene o aumenta los "disparates" de la LOGSE. "Liberta Digital" y "Terra" AGENCIA EFE 6 - 12 - 2005
 8. Rubalcaba estudió en un colegio marianista. LA RAZÓN 6-12-2005
 9. Profesores de Secundaria y sindicatos se movilizarán contra la LOE. La Nueva España. Prensa Asturiana, 6 - 12 - 2005