0. SELECCIÓ I COMPETÈNCIES DELS DIRECTORS
0. De més antic a més modern
01. El Dep. Enseny. informa que, en aplicació de la LOCE, és el Dir. i no el Consell el responsable de les sancions
02. Proposta d'Antonio Jimeno (AMES) a P. Ciutat (AXIA) i a X. Massó (ASPEPC)

03. Millora de les competčncies dels directors i dels professors

04. Resposta de X. Massó (ASPEPC)

05. Carta sobre els Directors de Pere Ciutat (AXIA).

06. "La conflic.en los centros. Reunión de Direct. convocada por AMES" La Vang. 22/12/2003
07. "La selec. del Director en los IES" La Vang. 22/12/2003
08
09
10