Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I DOGC
  • 1.) Últimes disposicions del Departament
  • 2.) LOE. Aplicació a Catalunya.
  • 3.) Últimes disposicions en el DOGC (Facilitades per Joaquim Griell)
  • 4.) Pacte Nacional per a l'Educació
  • 5.) El futur Estatut d'Autonomia i la Educació

1. Últimes disposicions (De més modernes a més antigues)

Llicències d'estudi retribuïdes. Documentació i reclamacions fins el 3 de juliol

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. Es confirmen les millores aconseguides pel sindicat AMES (el requeriment de l'especialitat del professorat i la qualificació diferenciada de cada matèria), les demanades conjuntament amb el SPCN i l'APFQC i les demanades pel COLBACAT (Dibuix) i l'AEMCAT (Música). Accés instruccions.

El Departament ha acceptat les propostes del sindicat AMES sobre l'Article 12 de l'Oredenació de la'ESO de mantenir l'especialitat del professorat, la qualificació diferenciada de cada matèria i millorar el tractament horari de les Ciències, de la Educació Visual i Plàstica i de la Música. Agraïm l'ajuda rebuda de les diferents associacions de professors ...... Accés a la valoració.

Concessió de llicències retribuïdes per dur a terme estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a la Gran Bretanya durant el curs 2007-2008. Acceso.

Destinacions provisionals. Instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2007 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles. RESOLUCIÓ EDU/1590/2007, de 24 de maig, de modificació de la Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig, //// Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig,

CONCURS DE TRASLLATS. Resolució definitiva d'adjudicacions d' Ensenyaments secundaris i de règim especial, formació de persones adultes i Inspecció d'Educació. Consulta per DNI, per centre i per cos.

Tribunals oposicions 2007. Accés a la composició dels tribunals.

FONS D'ACCIÓ SOCIAL. Convocatòria 2006. Termini de reclamacions el 18 de juny. Accés a la llista d'admesos i exclosos (Cal indicar el NIF).

Criteris per a l’elaboració de les plantilles dels centres públics per al curs 2007-2008. Com es calcula la plantilla. Càrrecs. Majors de 57 anys. Caps de Departament. ESO. Batxillerat. Cicles. Atenció alumnat. Aula acollida. Pla de Millora. Desplaçaments. Professorat de religió. Accés a la informació.

Convocatòria per ocupar vacants amb caràcter provisional als centres d'educació. Termini del 21 de maig a l’1 de juny de 2007. Professorat interí. //// Termini del 13 al 25 de juny de 2007 Professorat afectat per pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc, Professorat procedent d’adscripció a l’estranger o del llocs de l’Administració educativa, Professorat amb destinació provisional, Professorat que sol·licita comissió de serveis //// Termini del 16 al 20 de juliol de 2007 Professorat seleccionat o que està participant en el procés selectiu convocat per Resolució EDU/825/2007. Accés a la informació.

Sol·licituds reducció de jornada i disminució de dues hores lectives setmanals per docents que tinguin entre 57 i 64 anys el curs 2007-2008. Fins al 15 de juny de 2007

FUTURA ORDENACIÓ DE L'ESO A CATALUNYA. Es va publicar el passat dilluns 2 d'abril de 2007. Hi ha aspectes positius i negatius segons la matèria que es consideri. Entre les novetats cal ressaltar que en el 4t d'ESO tots els alumnes hauran de realitzar un projecte de recerca en equip. Fins el 23 d'abril es poden presentar al·legacions davant del Departament d'Educació. Tots els professors, col·lectius i associacions que vulguin presentar propostes de millora a través del sindicat AMES, han d'enviar-nos les seves al·legacions abans del 20 d'abril a: ames@telefonica.net

TRIBUNALS OPOSICIONS 2007. Imprés de la Sol·licitud per demanar formar part d'un tribunal.

 

Llicències de la modalitat C 2007-2008. Període per lliurar documentació justificativa dels mèrits al·legats i reclamacions: del 26 d'abril al 8 de maig de 2007, ambdós inclosos. Llistes provisionals.

CONCURS DE TRASLLATS. Adjudicacions provisionals:
DEPARTAMENT EDUCACIÓ
Consulta adjudicacions per DNI
Consulta adjudicacions per centre
Llistat adjudicacions per cos, especialitat i puntuació obtinguda
MINISTERIO EDUCACIÓN
Consulta adjudicacions per DNI

FUTURA ORDENACIÓ DE LA PRIMÀRIA A CATALUNYA. Es va publicar el passat dimecres 28 de març. Fins el 17 d'abril es poden presentar al·legacions davant del Departament d'Educació. Tots els professors, col·lectius i associacions que vulguin presentar propostes de millora a través del sindicat AMES, han d'enviar-nos les seves al·legacions abans del 12 d'abril a: ames@telefonica.net

CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ DE DIRECTOR/A EN CENTRES ON HAGI DE QUEDAR VACANT AQUEST CÀRREC. RESOLUCIÓ EDU/716/2007, de 15 de març de 2007. Termini: 2 d’abril de 2007. Impres sol·licitud de participació //// Impres de full de mèrits.

 

OPOSICIONS 2007 - 2010 I ACCÉS A ALTRES COSSOS. Nous temaris, canvis en les proves i nombre de places a Catalunya. Accés a tota la informació

RESULTATS DE LES ELECCIONS SINDICALS DEL PASSAT 30 DE NOVEMBRE. Accés als resultats, conclusions i propostes.

 

60) OPOSICIONS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS. Novetats. REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. /////// Resolució EDU/412/2007 per la qual es declara aprovada la llista definitiva /////// Llista definitiva d'admesos i exclosos. Per fer la recerca, cal posar un 0 davant del DNI. //// L'accés a la funció pública docent. L'opinió d'ANCABA Madrid sobre com hauria de ser. Pilar Cavero i Xavier Gisbert

59) NOVES ESPECIALITATS. RESOLUCIÓ EDU/365/2007, de 8 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, de convocatòria de proves per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents Accés a la Resolució EDU/365/2007

58) LLICÈNCIES D'ESTUDI 2005 - 2006. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS. Proper dijous 15 de març de 2007, de 9.00 a 14.30. Cosmo Caixa Museu de la Ciència

57) AJUTS DEL FONS D'ACCIÓ SOCIAL.Termini: 12 de març de 2007. RESOLUCIÓ EDU/375/2007, de 12 de febrer, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2006.

56.) PLA PER A LA MILLORA DE LA SECUNDÀRIA = UNA PROPOSICIÓ INDECENT. NOTA DE PREMSA DEL SINDICAT AMES ENVIADA EL DISSABTE 25 DE NOVEMBRE. "Una mala política educativa". El Departament d'Educació ha proposat als centres una nova estratègia per a reduir el fracàs escolar, és l'anomenat Pla per a la Millora de l'educació Secundària. Bàsicament consisteix en donar més recursos econòmics als centres i en augmentar la plantilla de professors a canvi d'un major percentatge d'aprovats. Es demana arribar al 93% .... Continuació de la nota .//// Periodista digital .

55.) PROPOSTA DELS SINDICATS AMES I USOC AL PARLAMENT SOBRE LA CONFLICTIVITAT A LES AULES. Els sindicats AMES i USOC han demanat al President del Parlament de Catalunya i als sis partits parlamentaris que "el professor sigui considerat autoritat pública", un "decret de drets i deures dels professors que doni més competències al professorat" i la creació del "Defensor del professional docent". Carta presentada al President del Parlament el 24-11-06 ///// Article aparegut a La Vanguardia el 25-11-06.

54.) AJUDES PER PARTICIPAR EN CURSOS. ORDRE EDU/543/2006, de 15 de novembre, de modificació de l'Ordre EDU/436/2006, de 18 d'agost, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent, durant el curs 2005-2006. DOGC núm. 4766 - 22/11/2006. (Pàg. 49136) /// PDF

53.) INTERINS I SUBSTITUTS. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER REGULAR LA FUTURA BORSA DE TREBALL. La principal novetat és: "que els concursants tindran l'obligatorietat d'acceptar cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres d'educació infantil i primària i d'educació secundària en l'àmbit del serveis territorials demanat com a preferent". En el sindicat AMES considerem que això és un pas més per aconseguir situar el nostre alumnat a la cua de tots els països de l'OCDE. No sabem si aquest és l'objectiu o si simplement és la conseqüència de no tenir cap objectiu de millora. //// Accés al document.

52.) NOVES ESPECIALITATS. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EDC/ /2007, DE , DE CONVOCATÒRIA DE PROVES PER L’ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS PER A FUNCIONARIS DOCENTS. Accés al document. RESOLUCIÓ EDC/3705/2006, de 16 de novembre, de preinscripció al procediment d'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents. DOGC núm. 4766 - 22/11/2006. (Pàg. 49192) /// PDF

51.) DESTINACIONS FUNCIONARIS DOCENTS. RESOLUCIÓ EDU/3736/2006, de 16 de novembre, d'assignació de destinació de funcionaris docents. DOGC núm. 4768 - 24/11/2006 (Pàg. 49934) /// PDF

50.) INTEGRACIÓ DELS CATEDRÀTICS ACTUALS EN ELS NOUS COSSOS DE CATEDRÀTICS DE SECUNDÀRIA. ( JA FUNCIONA!!!! ) Resolució EDU/3557/2006 , de 6 de novembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional de professors que compleixen els requisits per a la integració en els cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny ////// Accés a la llista //// (Reclamació fins el 25-11-06).

49.) CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS DE SECUNDÀRIA. RESOLUCIÓ EDU/3571/2006, de 26 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes (Presentació de sol·licituds del 15 a l'1 de desembre de 2006).

48.) CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES. RESOLUCIÓ EDU/3462/2006, de 24 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en centres públics d'educació infantil i primària i als dos primers cursos de l'ESO en centres d'educació secundària i a centres de formació de persones adultes.

47.) EL DEPARTAMENT AUTORITZA QUE EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS MUNICIPALS I EN CENTRES DOCENTS PRIVATS ELS LLICENCIATS IMPARTEIXIN LES CLASSES D'INFANTIL I PRIMÀRIA. Els que sempre han dit que els professors de Secundària no tenim prou preparació pedagògica per a impartir la Secundària, ara ens autoritzen a impartir la Primària i també la infantil. No cal fer més comentaris. Accés a la Resolució de 31 d'Octubre de 2006 per la qual s'aproven les instruccions sobre l'autorització extraordinària .......

46.) CURSOS DE PREPARACIÓ DE LES OPOSICIONS DE 2007. El Departament ha anunciat que l'any 2007 convocarà oposicions per cobrir 3.470 places del Cos de Mestres i 1.266 places de Professors d'ESO i Batxillerat. L'objectiu és reduir el percentatge d'interins del 19% al 8% en el 2008. Hem pensat organitzar cursos de preparació, tant presencials com de formació "on-line", de totes les especialitats en què hi hagi prou persones apuntades. Els cursos s'iniciaran el mes de desembre. Els interessats han d'enviar un e-mail indicant NOM, ESPECIALITAT, CIUTAT, SI SÓN INTERINS O NO I EL TELÈFON MÒBIL a: ames@telefonica.net

45.) FUTUR ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS. El Departament ha anunciat que convocarà concursos d'accés al Cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari, Escoles Oficial d'Idiomes i Arts Plàstiques i Disseny els anys 2007 (1.150 places), 2008 (1.350 places) i 2009 (1.350 places). Els requisits per a participar són: pertànyer als cossos de professors corresponents, tenir una antiguitat mínima de 8 anys com a funcionari de carrera i estar en possessió del títol de Doctor, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o Grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència. //// Fins que no es publiqui la convocatòria no se sabrà en què consistirà el procés selectiu. Per al cas, molt probable, que es demani presentar una "Memòria didàctica", organitzarem sessions orientatives sobre com redactar-la. /// Els professors que esteu interessats en tenir ajuda per preparar les memòries i els Catedràtics interessats en impartir-les, podeu enviar un e-mail a ames@telefonica.net indicant l'especialitat, el lloc on viviu i el vostre telèfon mòbil.

44.) CONCURS DE TRASLLATS 2006/2007. Àmbit: tota Espanya. Terminis per presentar les sol·licituds: Cossos de Secundària (inclosos els d'escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i als centres de formació de persones adultes): del 15 de novembre a l'1 de desembre. Cos d'inspectors: del 15 de novembre a l'1 de desembre. Cos Mestres: del 8 al 24 de novembre. Normativa BOE 18-10-06

43.) FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES. Nomenaments (Accés al DOGC 10/10/06). Normativa sobre les pràctiques. El director/a proposarà un tutor per a cada professor en pràctiques. Aquest tutor al final del període de pràctiques, elaborarà un informe. La proposta del tutor/a s'ha de trametre a la Inspecció abans del 30 de d'octubre perquè es procedeixi al seu nomenament. /// Informació sobre Secundària /// Models informes director i tutor ///

42.) LLEI DE COL·LEGIS PROFESSIONALS. El TC admet a tràmit el recurs del PP contra la llei de col·legis professionals que deixa fora als mestres industrial, tècnics especialistes i tècnics superiors. Accés a la nota de premsa. Més informació a la WEB d'AMITS

41.) CURS SOBRE "VALORS, INFORMÀTICA i MITJANS AUDIOVISUALS. Curs de 30 hores, 20 de les quals són presencials i 10 virtuals. Organitza el Moviment Cristià de Mestres i Professors Accés al curs

40.) CURSOS D'ANGLÈS PER A PROFESSORS A LONDON. 20% de descompte pels afiliats d'AMES /// Llista de preus /// WEB del centre organitzador: East London School of Englishs

39.) EL DEPARTAMENT I ELS SINDICATS FE CCOO, FETE UGT I XXXXXXX HAN PROPOSAT QUE ELS MESTRES PUGUIN IMPARTIR EL SEGON CICLE DE L'ESO I EL BATXILLERAT. Aquesta proposta apareix en el "Peacord de la mesa sectorial sobre condicions laborals del professorat de Secundària", el mateix que parla de poder fer el Batxillerat en 3 anys. El pots llegir clicant a: Preacord de la mesa. En AMES ens oposem completament a aquesta mesura perquè ....... (Accés a la nostra posició) .

38.) VACANTS I SUBSTITUCIONS DE SECUNDÀRIA DE MITJA JORNADA. Totes les persones apuntades a la borsa de interins o substituts de personal docent de secundaria, interessats en cobrir substitucions o vacants de mitja jornada a Barcelona Ciutat poden comunicar-ho a partir d'avui dia 12 de setembre a Serveis Territorials de Barcelona-1 (Ciutat) Negociat d'ensenyament secundari Mercè - Ext. 284 Telèfon: 93 443 95 00 De 8,30 a 14 hores

37.) BORSA DE TREBALL DEL DEPARTAMENT. Està oberta amb caracter indefinit per accedir a centres de Primària. Accés a tota la informació.

36.) INTERINS I SUBSTITUTS. Actes públics de nomenament d'interins/substituts d'Ensenyaments Secundaris. Serveis Territorials Barcelona II (Comarques)

35.) INTERINS I SUBSTITUTS. Mitja jornada. 4 - setembre - 2006. Cal enviar un e-mail.

34.) INTERINS I SUBSTITUTS.Pàgina principal

33.) LLISTA DE LLICÈNCIES RETRIBUIDES. DOGC 17-8-06

32.) DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT. Nou decret de 4 de juliol

31.) ELS NOUS TIPUS DE PERMISOS, D'EXCEDÈNCIES I DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER ATENDRE OBLIGACIONS FAMILIARS (RESUM DEL NOSTRE ADVOCAT JOAQUIM GRIELL).

29.) OPOSICIONS. CONVOCATÒRIA 2006. RESULTATS. Presentació de documents dels aspirants seleccionats. Termini: del 25 de juliol fins el 14 d'agost de 2006.

28.) RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS. CURS 2006-2007 (28-JULIOL-2006). Càrrecs directius, afectats de pèrdua de la destinació definitiva, amb destinació provisional, en comissió de serveis, aspirants que han superat els procediments selectius de 2006, interins i interins a llocs de mitja dedicació d'atenció qualitativa per a necessitats / interessos de l'alumnat i de les especialitats de música, dibuix i educació física. Consulta per DNI i/o centre i Llista d'adjudicacions

27.) REGULACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES (DOGC 31/7: RESOLUCIÓ EDU/2554/2006, de 26 de juliol) La tutorització de les pràctiques correspondrà al/a la cap del departament, sempre que el/la cap del departament sigui un funcionari del mateix cos que l'aspirant o d'un cos superior. La proposta del Director dels professors es farà arribar abans del 15 de setembre de 2006.

26.) OPOSICIONS. Llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents Termini presentació de documents dels aspirants seleccionats del 25 de juliol fins el 14 d'agost de 2006.

25.) NOVA CONVOCATÒRIA D'ADMISSIÓ A LA BORSA D'INTERINS I SUBSTITUTS. RESOLUCIÓ EDU/2273/2006 Termini: Del 14 al 28 de juliol (abans era fins el 28).

28.) ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2006-2007. Consulta per DNI i/o centre i Llistats d'adjudicacions. Termini de reclamacions: 18, 19 i 20 de juliol.

27.) MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA..


19.) S'aprova la tramitació telemàtica per participar a la borsa de treball d'interints. Accés al Decret. /// Accés a la borsa d'interins .///
Presentació sol·licituds del 14 al 28 de juliol.


18.) Destinacions per al curs 2006/2007 de professors amb pèrdua de destinació definitiva, amb destinació provisional o amb comissió de serveis.

17.) PROPOSTA D'ACORD DE LA MESA SECTORIAL SOBRE CONDICIONS LABORALS DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA /// Proposta de USTEC /// Comentari d'AMES.

16.)Regulació de la convocatòria per a l'any 2006 de la jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (Les sol·licituds es poden presentar excepcionalment fins el 30 de juny de 2006).

15.)ESBORRANYS DE LA RESOLUCIÓ DE PRINCIPI DE CURS PER AL CURS 2006-2007. Centres de Primària, Secundària, EOI, Arts Plàstiques i Disseny i d'Educació Especial.

14.) ELS DOCENTS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA AMB 60 O MÉS ANYS "PODRAN" DEMANAR 2 HORES SETMANALS DE REDUCCIÓ D'HORES LECTIVES. Cal ser funcionari de carrera, haver prestat 15 anys de serveis en centres docents públics, tenir complits els 60 abans de l'1 de setembre, i no tenir càrrecs directius, ni ser Cap de Departament o Coordinador si això comporta ja una reducció de 2 o més hores. Cal sol·licitar-lo al Director del centre abans del 30 de juny.

13.) REDUCCIÓ DE LA MEITAT DE LA JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR. Cal presentar una sol·licitud adreçada al director, dels serveis territorials abans del 30 de juny de 2006, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). No es pot renunciar-hi abans de 31 d'agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel director/a del servei territorial corresponent.

12.) LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES D'AJUTS AL PROFESSORAT DELS CENTRES PÚBLICS QUE VA DESENVOLUPAR ACTIVITATS EDUCATIVES AMB ALUMNES FORA DELS CENTRES EN EL CURS 2004-2005. . Termini de presentació de reclamacions: del 13 al 23 de juny de 2006, ambdós inclosos. Accés a la convocatoria ///// Accés a les llistes d'admesos i exclosos per NIF

11.) Criteris per fer les plantilles del IES (2007-2007). Criteris per a elaboració de les plantilles dels IES per al curs 2006-2007

11.) Adjudicacions provisionals curs 2006/2007. Resolució provisional del procediment de pròrroga. Termini de reclamacions i desistiments: del 19 al 24 de maig. • Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva --- Consulta per DNI i/o centre
--- Llista d'adjudicacions --- Professorat amb destinació provisional: --- Consulta per DNI i/o centre --- Llista d'adjudicacions
--- Professorat en comissió de serveis. Consulta per DNI i/o centre --- Llista d'adjudicacions
Publicació de la resolució definitiva del procediment de pròrroga la segona quinzena de maig de 2006.

10.) Interins acollits a les garanties de continuïtat: nou termini de sol·licituds d'especialitats i serveis territorials. Termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 26 de maig, ambdós inclosos. RESOLUCIÓ EDC/1333/2006, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per al curs 2006-2007. (Pàg. 20618) DOGC núm. 4629. Accés

9.) Sol·licitud d'ampliació d'especialitats reconegudes a la borsa i d'ampliació i/o variació de l'ordre de serveis territorials demanats per al curs 2006-2007. Accés

8.) Borsa d'interins. Barem provisional. Llista provisional dels aspirants amb serveis docents prestats (curs 2006-2007). Termini de presentació de sol·licituds de reclamació de baremació: del 10 al 26 de maig, ambdós inclosos. Llista definitiva d'admesos i exclosos - (Nota: per fer recerca, cal posar un 0 davant del DNI.) Sol·licitud de reclamació del barem per al curs 2006-2007

7.) Fons d'Acció Social: Llista provisional d'admesos i exclosos. Consulta amb DNI

6.) Llicències d'estudi retribuïdes 2006-2007 Accés.

5.) Tribunals oposicions. RESOLUCIÓ EDC/1085/2006, de 12 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 17424). Accés

4.) Calendari escolar del curs 2006-2007. ORDRE EDC/207/2006, de 24 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2006-2007 per als centres educatius no universitaris. (Pàg. 19097) Els centres educatius públics i privats de parvulari, d'educació primària, d'educació especial, d'ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial començaran les classes el dia 12 de setembre de 2006. Accés.

3.) DESPLAÇATS I DESTINACIONS PROVISIONALS. RESOLUCIÓ EDC/725/2006, de 22 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 2006-2007. (Pàg. 14160) Accés a la proposta

2.) LLICÈNCIES D'ESTUDI RETRIBUIDES MODALITAT "C" (EL DEPARTAMENT HA RECTIFICAT I DIU QUE ÉS PER 1 ANY). Finalitza el 29 de març. Accés a la informació

1.) NORMES DE PREINSCRIPCIÓ. RESOLUCIÓ EDC/449/2006, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres, per al curs 2006-2007, en els ensenyaments sufragats amb fons públics de les llars d'infants i de règim general, i en els d'arts plàstiques i disseny, de grau mitjà i grau superior de música i de dansa, de grau superior d'art dramàtic, d'idiomes en escoles oficials, ensenyaments superiors de disseny i ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals. Accés a la informació.

DISPOSICIONS ANTERIORS. Anteriors al 22 de febrer. Accés

 

2.) LOE. Aplicació a Catalunya.

5.) MANIFEST DEL COLBACAT PER L'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA A L'ESO I EL BATXILLERAT. Cal posar el nom, el NIF i el correu electrònic i enviar-lo a: infoweb@colbacat.cat /////

4.) CONTRA EL RECORTE DEL DIBUJO TÉCNICO DEL BACHILLERATO LOE. Manifiesto reivindicativo y campaña de firmas. Fins 28 de març: Lee el manifiesto y fírmalo en la web: http://www.colbacat.cat Petició enviada per: "Col·legi de doctors i llicenciats en belles arts i professors de dibuix de Catalunya". (COLBACAT).

3.) L'AEMCA (Associació d'Ensenyants de MÚSICA de Catalunya) s'afegeix a la concentració que ha organitzat el col·lectiu de Visual i Plàstica, després de constatar que el Departament no ha complert la seva paraula de mantenir la càrrega horària actual. Accés al Manifest de l'AEMCAT en defensa que no es disminueixi la formació musical de l'alumnat de Catalunya. //// Accés a un estudi comparatiu de les hores dedicades a la música en diferents Comunitats Autònomes. //// Com a mesura de força l'AEMCAT proposa al professorat de música que no es faci cap actuació musical als centres fins que no es torni a disposar de les hores actuals //// .Accés a la WEB de l'AEMCAT

2.) CANVI DEL DEPARTAMENT RESPECTE AL CURRICULUM PROVISIONAL DE "FÍSICA I QUÍMICA" I DE "BIOLOGIA I GEOLOGIA" DE L'ESO A CATALUNYA. Article explicant que el Departament ha anunciat que la matèria de ciències de 3r d'ESO se dividirà en dos blocs (Publicat el 18-1-07 a "La Vanguardia").

1.) CURRICULUM PROVISIONAL DE LES DIFERENTS MATÈRIES DE L'ESO QUE ESTÀ PREVIST IMPARTIR A PARTIR DEL PROPER CURS (2007/2008). Si creus que hi ha aspectes greus a millorar pots enviar-nos un e-mail a: ames@telefonica.net. Ens comprometem a estudiar i contrastar totes les propostes amb altres companys i, si s'escau, ens posarem en contacte amb tu. Posteriorment seran presentades al Departament. ////. Ciències Naturals ///// Ciències Socials //// Cultura clàssica //// Educació Citadania //// Eduació física //// Llati //// Llengua estrangera //// Llengua i literatura //// Matemàtiques //// Música //// Plàstica //// Tecnologies .

3. Últimes disposicions en el DOGC (Facilitat per Joaquim Griell)

DOGC núm. 4670 - 06/07/2006

DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 30093)

DECRET 287/2006, de 4 de juliol, pel qual es deroga el Decret 93/2002, de 19 de febrer, pel qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives adreçades específicament a persones que s'incorporin als programes de garantia social i s'obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la realització d'accions durant els anys 2002-2003. (Pàg. 30088)

ORDRE EDU/334/2006, de 27 de juny, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost. (Pàg. 30104)

DOGC núm. 4673 - 11/07/2006

RESOLUCIÓ EDU/2285/2006, de 4 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països. (Pàg. 30599)

DOGC núm. 4674 - 12/07/2006

RESOLUCIÓ EDU/2297/2006, de 3 de juliol, per la qual es dóna publicitat del resultat del sorteig públic realitzat per tal de determinar el número a partir del qual es farà l'ordenació de les corresponents sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula de determinats ensenyaments per al curs escolar 2006-2007. (Pàg. 30677)

DOGC núm. 4675 - 13/07/2006

LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. (Pàg. 30760) descàrrega del document en format PDF

RESOLUCIÓ EDU/2321/2006, de 9 de juny, de modificació de la Resolució EDU/1618/2006, de 25 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a l'assignació de destinacions al professorat de religió catòlica en centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Universitats per al curs 2006-2007. (Pàg. 30766)

RESOLUCIÓ EDU/2323/2006, de 3 de juliol, per la qual es fa pública l'oferta de places de nou accés dels centres docents de les universitats públiques de Catalunya per al curs 2006-2007. (Pàg. 30767)

RESOLUCIÓ INT/2316/2006, de 5 de juliol, de modificació de la Resolució EDC/1085/2006, de 12 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents (Pàg. 30781)

RESOLUCIÓ EDU/2322/2006, de 28 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats. (Pàg. 30781)

DOGC núm. 4638 - 22/05/2006
RESOLUCIÓ EDC/1545/2006, de 12 de maig, de modificació de la Resolució EDC/725/2006, de 22 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2006-2007. (Pàg. 22173) descàrrega del document en format PDF

RESOLUCIÓ EDU/1546/2006, de 15 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2005-2006, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents. (Pàg. 22174) descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 4640 - 24/05/2006
RESOLUCIÓ EDC/1587/2006, de 12 de maig, per la qual es dóna publicitat al cessament de personal eventual del Departament d'Educació. (Pàg. 23456) descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 4641 - 25/05/2006
RESOLUCIÓ EDU/1618/2006, de 25 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a l'assignació de destinacions al professorat de religió catòlica en centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Universitats, per al curs 2006-2007. (Pàg. 23547) descàrrega del document en format PDF

DOGC núm. 4642 - 26/05/2006
RESOLUCIÓ EDU/1631/2006, de 15 de maig, de modificació de la Resolució EDC/637/2006, de 10 de febrer, d'adscripció amb destinació definitiva de diversos funcionaris del cos de mestres. (Pàg. 23974) descàrrega del document en format PDF

4.) Pacte Nacional per a l'Educació

3.1) Textos definitius

TEXT DEFINITIU DEL "PACTE NACIONAL PER A L'EDUCACIÓ". Accés al document

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL "PACTE NACIONAL PER A L'EDUCACIÓ". Accés al document

EL DEBAT CURRICULAR Accés a la WEB del Debat Curricular

L'APLICACIÓ DE LA SISENA HORA. Accés al document

COMPROMISOS PER A LA COMPETITIVITAT DE L'ECONOMIA. Accés al document

L'APARTAT DEL SERVEI PÚBLIC D'EDUCACIÓ. Accés al document

3.2) Textos inicials del projecte del Pacte Nacional per a l'Educació

EL DEBAT CURRICULAR DEL PACTE NACIONAL PER A L'EDUCACIÓ. Us demanem que ens feu arribar les vostres opinions a la nostra adreça electrònica: ames@telefonica.net . Accés a l'article i al debat.

PROJECTE DE PACTE NACIONAL PER A L’EDUCACIÓ. OPORTUNITAT I COMPROMÍS (6 DE SETEMBRE DE 2005). Accés al projecte

Els experts lliuren al Govern les recomanacions per al Pacte Nacional per a l'Educació (16 de juny de 2005). Accés al projecte
Documents i opinions manifestades durant el curs 2004/2005 Accés al rojecte

 

5.) Estatut d'Autonomia i l'Educació

3.1) Textos definitius

TEXT DEFINITIU DE L'ESTATUT DE CATALUNYA QUE ES VOTARÀ EL PROPER 18 DE JUNY DE 2006. Els articles més relacionats amb l'educació son els del Títol Primer i l'article 131. Accés al text

3.2) Textos inicials del projecte del futur Estatut

ARTICLES SOBRE EDUCACIÓ EN EL PROJECTE DEL TEXT INICIAL DEL FUTUR ESTATUT DE CATALUNYA. "....Totes les persones tenen dret a l'ensenyament públic i de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu que garanteixi aquest dret i en el qual l'ensenyament públic és laic.".

EL CONSELL CONSULTIU DECLARA INCONSTITUCIONAL L'ARTICLE 125 SOBRE EDUCACIÓ DEL TEXT INICIAL DEL PROJECTE DEL NOU ESTATUT DE CATALUNYA. "Corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza no universitaria, la competencia exclusiva, que comprende todos los niveles, etapas, ciclos, grados, modalidades, especialidades y ámbitos educativos. ... la regulación, la organización y el ejercicio de la inspección y la evaluación general del sistema educativo; ......... y la garantía de la calidad del sistema educativo. ".

EL DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU SOBRE L'ARTICLE 125 DEL TEXT INICIAL DEL PROJECTE DEL NOU ESTATUT DE CATALUNYA.. Doncs bé, dins l'apartat primer de l'article 125 -i com a competència exclusiva- s'inclouen una sèrie de submatèries que formen part d'aquest contingut essencial que forma part de la competència estatal per establir les bases, en concret les lletres a, b ....."