Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


CONFLICTIVITAT ESCOLAR

(Les informacions superiors són les més actuals)

El 14% de los centros tienen profesores agredidos por alumnos (Artículo que resume el Informe del Defensor del Pueblo. Publicado en Magisterio).

Informe del Defensor del Pueblo sobre violencia en el ámbito escolar "El maltrato entre iguales en E.S.O. 1999-2006". El informe indica que 100.000 alumnos de ESO han pegado alguna vez a sus compañeros, existen más de 70.000 víctimas afectadas y se han producido mas de 10.000 amenazas con armas en los centros educativos de ESO. //// . Accés al Informe del Defensor del Pueblo (pdf).

INFORME SOBRE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR DEL SINDIC DE GREUGES. EL DEFENSOR DE LES PERSONES (CATALUNYA). Accés a l'informe del síndic

PROPOSTA DELS SINDICATS AMES I USOC AL PARLAMENT SOBRE LA CONFLICTIVITAT A LES AULES. Els sindicats AMES i USOC han demanat al President del Parlament de Catalunya i als sis partits parlamentaris que "el professor sigui considerat autoritat pública", un "decret de drets i deures dels professors que doni més competències al professorat" i la creació del "Defensor del professional docent". Carta presentada al President del Parlament el 24-11-06 ///// Article aparegut a La Vanguardia el 25-11-06.

"La conflic.en los centros. Reunión de Direct. convocada por AMES" La Vang. 22/12/2003

La Vanguardia

"Projecte Decret drets i deures"

"Guàrdia de pati: una prestació il·legal. Gemma Suñè"