0. COMPLEMENT PER IMPARTIR CLASSES A L'ESO PEL PROF. SECUNDÀRIA
0. De més antic a més modern
01. Professor de Secundària: saps que cada mes guanyes 102,12 euros (17000 pessetes) menys? Reclama el Complement Diferencial per impartir classes a l'ESO omplint els impresos adjunts
02. "Resposta d’AMES i ASPEPC al comunicat sobre el "Complement Dif. Nivell ESO" que ha fet un altre sindicat"
03. Presentades 1637 sol·licituds el 19-02-2004
04. "Complement per impartir ESO per al professorat de Secund.
05. Complement per impartir classes a l'ESO també pels professors dels cosos de Secundària". Més de 1600 sol·licituds. Informació sobre el procés de reclamació dels sindicats AMES i ASPEPC
06
07