0. PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES
0. De més antic a més modern
01. "Comp. bàsiques de Cièn. Natur."
02. Declaracions Consellera

03. Resultat proves Competències Bàsiques

04. Les proves de competències bàsiques són un frau (Núria Astorch.El Punt. 07/05/2003)
05.
06.
07.
08.
09.
10.