Centres que havent impartit enguany tot el Batxillerat Nocturn líany proper (el curs 2009-2010) només faran 2on.

IES Emperador Carles (Barcelona)

IES Sant Andreu (Barcelona)

IES de Bruguers (Gavà)

IES Investigador Blanxart (Terrassa)

IES Jaume Callís (Vic)

IES Vicenç Plantada (Mollet del Vallès)

IES Eugeni díOrs (Badalona)

IES Francesc Macià (Cornellà)

2. Centres que ja no havien impartit 1er. de Batxillerat Nocturn enguany, però als quals síha concedit per al proper any, un curs de 2n. de repetidors.

IES Duc de Montblanc (Rubí)

3. Centres que mantindran 1er. i 2on. de Batxillerat Nocturn, però que han sofert una reducció de grups, (entre parèntesi els grups que han tingut enguany quan hi ha variació).

IES Antoni Cumella (Granollers) --- 1 de 1er. i 1 de 2on. (abans 3)

IES Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) 1 de 1er. i 2 de 2on. (abans 3)

 

Estem davant un procés gradual de liquidació del Nocturn, car aquests IES que enguany no faran Primer tenen bastants números per ser esborrats del mapa el curs 2010-2011.