Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


Curs d' Accés als Cossos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari, d'Arts Plàstiques i Disseny i d'Escoles Oficials d'Idiomes. Any 2010

Si tens qualsevol dubte envia'ns un e-mail a: ames@telefonica.net o truca'ns al 659002871 (tardes)

 

1.) CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2010

1.) La convocatòria publicada en el DOGC destacant els aspectes més importants (en lletra vermella) i amb comentaris sobre els punts més difícils d'entendre (en lletra fúcsia)

2.) La convocatòria oficial publicada en el DOGC. En format WEB //// En format PDF

3.) Accés a la WEB del Departament sobre l'Accés als Cossos de Catedràtics

4.) Accés a la "Sol·licitud per accedir als cossos de catedràtics"

5.) Accés a la consulta/obtenció de certificats de formació permanent (Per accedir s'ha d'utilitzar el nom d'usuari i la contrasenya dels serveis d'internet de l'XTEC).

6.) Accés a la llista d'admesos i exclosos. DOGC del 29/04/2010

2.) CIRCULARS D'AMES

1ª circular. Anunci dels materials penjats a la WEB. El Termini finalitza el 13 d'abril

2a circular. Llista d'amesos i exclosos. El termini finalitza el 6 de maig.

5a Circular. Llista de seleccionats i no seleccionats (de 20 de juliol de 2010)

3.) MATERIALS PER PREPARAR L'ACCÉS (Tots aquests documents són propietat intel·lectual del sindicat AMES. Queda prohibida la seva reproducció parcial o total)

Com fer la sol·licitud per a presentar-se a l’Accés als Cossos de Catedràtics

Sol·licitud en pdf per ser vocal dels tribunals de l'Accés als Cossosde Catedràtics

Calendari de tot el procediment i terminis previstos

Full per calcular els punts que té l'aspirant segons el barem establert

"Full per a presentar l'autobaremàció de mèrits" (en format PDF). Es tracta del model de l'any 2009 ja que el Departament encara no ho ha penjat (segurament serà el mateix)

Pautes i criteris d'elaboració del Projecte Docent vinculat al Departament Didàctic de l'especialitat

Criteris de valoració dels mèrits que tindran en compte els tribunals (Apartats 2 i 3.2)

Com preparar la visita de l'inspector o "Avaluació de l'Activitat Docent"

4.) INFORMACIONS GENERALS SOBRE AQUESTA CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2010

INFORMACIÓ GENERAL. Hi han 1000 places per a Secundària, 22 per EOI i 13 per plàstiques. El procediment selectiu començarà al 18 de juny de 2010. Termini fins el 13 d'abril. Els que es van presentar l'any passat podran demanar que es mantingui la puntuació de l'avaluació de l'activitat docent i la valoració de mèrits de l'apartat 2 i del subapartat 3.2 obtinguda l'any passat.

Valoració dels resultats de l'accés de l'any 2009 per a preparar l'accés del 2010.

Què són els Cossos de Catedràtics, quines avantatges té ser Catedràtic i per què és molt convenient no deixar passar aquesta convocatòria d’accés.

5.) INFORMACIONS SOBRE L'ACCÉS QUE ES VA FINALITZAR L'ANY 2009

Accés a tota la informació sobre l'Accés de l'any 2009

6.) INFORMACIONS SOBRE L'ACCÉS QUE ES VA FINALITZAR L'ANY 2008

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (DOGC del 12 de desembre de 2007).

Resolució EDU/655/2008, de 26 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes

RESOLUCIÓ EDU/1046/2008, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 3 d'abril de 2008 sobre un recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez sobre la BAREMACIÓ DE LES TUTORIES