Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Accés al que ens diferencia dels altres sindicats -- Les nostres propostes -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES

El ministre d'Educació, Ángel Gabilondo ha anunciat que el Govern no aprovarà en aquesta legislatura el Decret d'accés a la funció pública docent (oposicions), davant la falta de temps

El curs passat el ministre Gabilondo va iniciar un Decret per a regular l'accés a la funció pública docent. Des del sindicat AMES el vam fer arribar les nostres propostes. El passat mes de setembre el ministre ja va dir que no era el millor moment per aprovar aquest Decret i finalment, aquest mes, ha anunciat que no serà aprovat. Ens alegrem perquè si es produeix un canvi de govern segurament aquest Decret no s'arribaria a aplicar.

En el Sindicat AMES considerem que per accedir a la funció pública docent es convenient realitzar un període de treball pràctic en els centres públics supervisat per professors amb molta experiència i durant un mínim dos o tres anys. Només un sistema així permet assegurar que, quan una persona és anomenada funcionari docent, és perquè ha demostrat, no només que té uns bons coneixements de la seva matèria, tant teòrics com pràctics, sinó que, a més a més, domina prou bé l'ofici de docent.

Nosaltres considerem que en la propera legislatura s'ha d'acabar amb la manca de control sobre les qualificacions que estan donants els centres, especialment a l'etapa de l'ESO, amb la manca d'informació que la societat té del funcionament acadèmic dels centres abans de formalitzar la matrícula, amb un procediment d'accés a la funció pública que no permet seleccionar els millors professors possibles, i que cal establir una carrera docent amb estímuls que motivin al professorat a treballar més i millor.

Barcelona, octubre 2011-10-22

Sindicat AMES