Full Informatiu del Sindicat AMES de 12 d'octubre 2010

[Nombre] [Apellidos]

[Opt1] [Nombre],

A la nostra WEB hem posat un vídeo on s'explica a la societat el que està passant a l'ensenyament (especialment a l'ESO) i per què ni els professors, ni els alumnes ni les famílies podem aconseguir que funcioni bé. S'expliquen les raons ideològiques per les quals tenim un sistema educatiu que dificulta la cultura de l'esforç i que no ofereix vies diferenciades fins els 17 anys.

A continuació es comenta com aquest sistema està afectant als alumnes i al funcionament intern dels centres i per què ni les Comunitats Autònomes ni el Estats de la UE estan dient la veritat. Al final es proposa la realització de proves externes al final de cada etapa, per avaluar si els alumnes estan preparats per accedir a la següent, com una mesura indispensable per solucionar el principal problema que ara tenim.

Et demanem que facis arribar l'enllaç a aquest vídeo a tos els teus companys de professió i a totes aquelles persones que, per tenir fills en edat escolar o per qualsevol altre motiu, estan interessades en l'ensenyament.

El vídeo està en castellà perquè es pugui enviar a persones que no saben català, donat que és un problema de tot l'Estat.

L'adreça del vídeo és: http://www.ames-fps.com

Una cordial salutació

Barcelona, 12 d'octubre de 2010

 

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

NOTA 1: Si no desitges rebre més informació nostra envia'ns un e-mail escrivint "baixa" a: ames@ames-fps.com