Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


Full Informatiu d'AMES de 21 d'abril de 2007

1.) PROVES EXTERNES EN EL PLA DE MILLORA DE LA SECUNDÀRIA. AMES demanarà que l'Administració estableixi al final de l'ESO unes proves externes sobre els coneixements dels alumnes en tots els centres acollits al Pla de Millora de la Secundària.Circular informativa i de recollida de signatures que s'està enviant als centres //// Per recolzar aquesta proposta cal enviar un e-mail a: ames@telefonica.net indicant "SÍ A LES PROVES EXTERNES EN EL PLA DE MILLORA", el nom, el NIF, el lloc de treball i el telèfon mòbil. Moltes gràcies per la teva col·laboració.

2.) JORNADA CONTINUADA A PRIMÀRIA I A SECUNDÀRIA. AMES proposarà que en la futura "Llei Catalana de l'Educació" s'estableixi que els centres de Catalunya, públics i privats, puguin decidir si volen fer jornada continuada o jornada partida com fins ara. Circular informativa i de recollida de signatures que s'està enviant als centres //// (Característiques de la Jornada continuada). //// Per recolzar aquesta proposta cal enviar un e-mail a: ames@telefonica.net indicant "SÍ A LA JORNADA CONTINUADA", el nom, el NIF, el lloc de treball i el telèfon mòbil. Moltes gràcies per la teva col·laboració.

3.) Borrador del nuevo Bachillerato que discutirán el MEC y las CCAA el próximo 24-4-07. Las materias de modalidad tendrán más tiempo, se introducen las materias comunes "Ciencias para el mundo contemporáneo" y "Filosofia y Ciudadania", habrán tres modalidades de Bachillerato: Humanidades y ciencias sociales; Ciencias y tecnología y Artes. Los alumnos que aprueben más de la mitad de las materias de primero pero no estén en condiciones de promocionar de curso podrán consolidar ese resultado y repetir sólo las asignaturas

4.) TRIBUNALS OPOSICIONS 2007. Imprés de la Sol·licitud per demanar formar part d'un tribunal.

5.) Becas para la asistencia a actividades académicas de la Universidad Internacional Menendez Pelayo en el año 2007 (BOE 4-4-07). Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan

6.) PROPOSTES DEL SINDICAT AMES PRESENTADES AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ SOBRE L'ORDENACIÓ DE L'ESO A CATALUNYA. El proper dimarts 24 d'abril penjarem a la nostra WEB www.ames-fps.com les propostes que el sindicat AMES ha presentat respecte a l'ordenació de l'ESOa Catalunya.

 

 


Estadisticas gratis