AVALUACIÓ DEL CURS REALITZADA PER L'ALUMNAT

L'objectiu d'aquesta enquesta és saber l'opinió dels alumnes per tal d'intentar millora els nostres cursos. Les teves respostes seran considerades en tot moment com estrictament confidencials. Si ho prefereixes pots deixar en blanc l'apartat de dades personals. Simplement cal que posis el nom del curs i l'any. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Sindicat AMES

DADES PERSONALS DE L'ALUMNE
Nom i cognoms: Nom i localitat del teu centre:
DNI (amb lletra final):
Email:
Nom del curs:
Any actual:

AVALUACIÓ DEL CURS

A) En relació a les expectatives del curs i la seva aplicació a l'aula
1. Els continguts impartits s’han ajustat a les teves expectatives? Gens Poc Força Molt
2. T'han permès aprofundir en els coneixements dels temes plantejats? Gens Poc Força Molt
3. Els podràs incorporar a la teva pràctica docent? Gens Poc Força Molt

 

B) En relació als continguts i la metodologia
4. El nivell dels continguts impartits ha estat l'adequat? Gens Poc Força Molt
5. L'ordre en que s'ha presentat els continguts ha estat corrrecte? Gens Poc Força Molt
6. Els documents facilitats en el curs t'han sigut útils? Gens Poc Força Molt
7. La metodologia seguida ha estat adequada? Gens Poc Força Molt
8. La preparació tècnica del formador ha estat correcta? Gens Poc Força Molt
9. La capacitat pedagògica del formador ha estat adequada? Gens Poc Força Molt

 

C) En relació a l'organització
10. L'anunci del curs i la forma d'inscripció ha estat correcta? Gens Poc Força Molt
11. El lloc de realització ha estat adequat? (Només pels cursos presencials) Gens Poc Força Molt
12. L'horari del curs ha estat correcte? (Només pels cursos presencials) Gens Poc Força Molt

 

D) Suggeriments i avaluació general

13. Quins aspectes t'han agradat més?

14. Quins aspectes t'han agradat menys?

15. Quines millores creus que es podrien incorporar?

 


Tornar a la pàgina principal