AUTORITZO AL SINDICAT AMES A POSAR EL MEU NOM A LA SEVA CANDIDATURA EN LES ELECCIONS SINDICALS DE L'ANY 2011

NOM :
COGNOMS :
NIF :
DATA DE NAIXEMENT :
IES :
TELÈFON :
Autoritzes al sindicat AMES a posar el teu nom a la seva llista electoral? (1)
SI NO
Podries ser el delegat/da del sindicat AMES en el teu centre el dia de les eleccions? (2)

SI NO

Aceptaries estar alliberat els propers 4 anys per fer tasques sindicals?

SI NO


(1) Autorització per deixar posar el nom a la llista electoral. L'únic compromís que adquireixes és el de permetre que el sindicat AMES es pugui presentar. Beneficis: els membres de la llista disposaren d'assessorament laboral gratuït per part del sindicat (exclosos els procediments jurídics).

(2) Oferiment per ser delegat del sindicat. El compromís que adquireixes és difondre en el teu centre la informació que el sindicat et faci arribar i, en la mesura de les teves possibilitats, vetllar el dia de les eleccions per la correcció del procediment (aquest dia els delegats no tenen obligació de fer classes). Beneficis: Els delegats disposaran d'assessorament laboral gratuït per part del sindicat (exclosos els procediments jurídics).

 

Tornar a la pàgina principal