Per afiliar-se a al sindicat de professors "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES), cal enviar un e-mail a: ames@telefonica.net amb les dades senyalades a continuació. El cost és de 50 euros anuals.

Nom:

Domicili:

Població:

Telèfon:

E-mail:

NIF:

Número Compte (són 20 dígits) :

Lloc de treball:

Especialitat: