Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Accés al que ens diferencia dels altres sindicats -- Les nostres propostes -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES

Fons d'Acció Social de l'any 2010

Calendari previst:

- Es publicarà al DOGC a finals de setembre o principis d'octubre de 2011

- La llista provisional es publicarà el mes de desembre del 2011 o el mes de gener de 2012

- Els pagaments estan previstos a finals del curs 2011/2012

Altres dades

Les bases de la convocatòria seran semblants a la de l'any anterior (veure l' enllaç a la de l'any passat més a baix)

La quantitat ha repartir ha estat retallada en un 50% per motius de la crisi econòmica. S'ha passat de uns 6 milions d'euros a només 3 milins d'euros.

Quins poden demanar aquest ajut?

Aquests ajuts tenen caràcter de prestació econòmica amb la finalitat de compensar una part de les despeses que el o la sol·licitant hagi sufragat, durant l'any 2010, per cadascuna de les modalitats objecte de la convocatòria. El Departament d'Educació obre aquesta convocatòria per al personal funcionari docent dependent de la Generalitat de Catalunya.

Què s'ha de fer per demanar-ho?

Es pot fer via telemàtica al portal ATRI o emplenant els models i presentant-los en SSTT. Aquests models es podran descarregar de la WEB del Departament. WEB del Departament sobre el Fons d'acció social del professorat


Convocatòria dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent corresponents a l'any 2009. És la RESOLUCIÓ EDU/706/2010, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2009. (Pàg. 22083) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5592 - 22/03/2010