1.) PRIMER EXEMPLE DE TEMPORITZACIÓ

Les diferents unitats de programació estan distribuïdes en les diferents sessions del curs de segon, realitzant-se entre una i dos sessions per setmana d'una hora cadascuna. Moltes unitats es tractaran durant tot l’any i es realitzarà una sessió cada setmana.

Cada trimestre es duen a terme entre quatre i cinc de les set unitats didàctiques que hi ha en la programació, una del coneixement del cos, una altre de llengua, una de matemàtiques i l’altre més de treball cognitiu.

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre

U.D 1: conec les parts del meu cos.

U.D 3: Ens concentrem.

U.D 4: Discriminació fonològica.

U.D 5: Contem fins a 99.

U.D 7: Treballem la comprensió.

 

U.D 1: conec les parts del meu cos.

U.D 3: Ens concentrem.

U.D 4: Discriminació fonològica.

U.D 5: contem fins a 99.

U.D 7: Treballem la comprensió.

 

U.D 2: El cos en equilibri.

U.D 3: Ens concentrem.

U.D 6: Anem a comprar.

U.D 7: Treballem la comprensió.

 

2.) SEGON EXEMPLE DE TEMPORITZACIÓ

La programació està formada per un total de 9 unitats didàctiques, que es desenvoluparan al llarg del curs de la següent manera:

PRIMER TRIMESTRE

(1 sessió setmanal)

SEGON TRIMESTRE

(1 sessió setmanal)

TERCER TRIMETRE

(1 sessió setmanal)

Unitat 1

Unitat 3*

Unitat 3*

Unitat 2

Unitat 4

Unitat 5*

Unitat 3*

Unitat 5*

Unitat 6

Unitat 5*

* Aquesta unitat serà anual i es realitzarà una sessió cada setmana.

 

3.) TERCER EXEMPLE DE TEMPORITZACIÓ

Aquesta temporització és indicativa i s’ha d’entendre amb certa flexibilitat de manera que ens permeti atendre millor les necessitats de l’alumnat.

UNITATS/MESOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Setembre

                 

Octubre

                 

Novembre

                 

Desembre

                 

Gener

                 

Febrer

                 

Març

                 

Abril

                 

maig

                 

Juny