1.) PRIMER EXEMPLE DE COM EXPOSAR ELS RECURSOS QUE ES PENSA UTILITZAR EN UNA ACTIVITAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Els recursos que es faran servir per poder realitzar les activitats didàctiques són:

 

2.) SEGON EXEMPLE DE COM EXPOSAR ELS RECURSOS QUE ES PENSA UTILITZAR EN UNA ACTIVITAT D’EDUCACIÓ ESP

3.) TERCER EXEMPLE DE COM EXPOSAR ELS RECURSOS QUE ES PENSA UTILITZAR EN UNA ACTIVITAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL

a) Formals:

b) Humans:

c) Materials: