Sense exàmens de setembre a la Secundària

A Catalunya per motius que ni els professors ni els alumnes coneixem no hi ha exàmens de setembre ni a l'ESO ni al Batxillerat. A causa de això els alumnes que el passat mes de juny van suspendre algunes matèries ara hauran de repetir curs o hauran de començar el curs següent amb aquestes matèries pendents.

El cas més greu és el dels alumnes de segon de Batxillerat ja que, sense els exàmens de setembre que sí que es fan en altres Comunitats Autònomes, no podran intentar aprovar ara les matèries pendents i, per tant, no podran presentar-se a les PAU de setembre. Aquests alumnes hauran d'esperar tot un any, fins al juny de 2011, per a poder-les aprovar. A més, durant tot aquest any hauran de repassar totes les matèries que ja tenen aprovades, ja que a les PAU entren totes les matèries.

Sense exàmens de setembre els alumnes d'ESO i els de Batxillerat no tenen cap estímul per a estudiar les matèries pendents durant l'estiu, ni els pares ni els professors tenim un argument de pes per a animar-los a fer-ho. Així no hi ha manera d'educar en la cultura de l'esforç, ni en la responsabilitat durant el curs, ni en l'adquisició d'hàbits de treball. Si realment volem millorar els nostres resultats acadèmics hauríem de restablir els exàmens de setembre a l'ESO i al Batxillerat.

Antonio Jimeno
Sindicat de professors AMES
(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)