UNA MICA D'HUMOR: RESPOSTES D'ALGUNS ALUMNES A PREGUNTES DE MATEMÀTIQUES I DE FÍSICA