ALUMNES DE PRIMER I SEGON D'ESO DELS NOSTRES CENTRES QUE NECESSITEN AJUDA.

A la segona avaluació molts de nosaltres estem detectant alumnes que, per falta d'atenció dels seus pares, no treballen a casa ni tenen hàbits d'estudi. També detectem altres que tenen greus dificultats per seguir el ritme normal.

Per intentar evitar o disminuir el fracàs d'aquests alumnes, us demanem que, sinó ho feu ja en el centre, proposeu a l'Equip Directiu l'organització d'hores d'estudi dirigit (reforç) en horari extraescolar i impartides per exalumnes universitaris, fins final de curs. Es pot demanar a l'AMPA que pagui aquestes hores als alumnes de les famílies amb menys recursos.

Si us interessa que aquesta activitat sigui organitzada per una petita empresa amb una amplia experiència en activitats extraescolars envieu-nos un e-mail a: ames@telefonica.net . Cal indicar el nom del centre, la localitat on està el centre, el nom d'alumnes i el curs que fan. Una persona d'aquesta empresa anirà a visitar al Director del centre i, si és necessari, a parlar amb el President/ta de l'AMPA.

Per conèixer les característiques d'aquesta activitat (nombre d'alumnes per grup, preu, calendari, horari, forma de treball i professorat) cliqueu a continuació: http://amesweb.tripod.com/reforcescolaraj.htm