Informàtica (optativa de quart d'ESO)

Continguts

Creacions multimèdia

Aplicació de tècniques d'imatge física a través de perifèrics d'entrada.

Ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys gràfics, alteració dels paràmetres de les fotografies digitals.

Captura, edició i exportació d'audio i de vídeo. Caracterització de formats d'emmagatzematge.

Creació de continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques.

Publicació i difusió de continguts

Integració i organització d'elements multimàdia en estructures hipertextuals.

Disseny de presentacions amb elements multimèdia.

Creació i publicació a Internetl . Estàndars de publicacions.

Valoració de l'accessibilitat de la informació.

Eines per a la comunicació

Caracterització de xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. Identificació de recursos compartits.

Ús de connexions inalàmbriques i intercanvi d'informació entre dispositius mòbils.

Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l'entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet.

Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat en l'ús d'Internet.

Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació.

Adquisició d'hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns virtuals.

Reconeixement de canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats d'intercanvi.

Criteris d'avaluació

Aplicar tècniques d'edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges generades per ordinador.

Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar el seu format.

Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.

Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d'una aplicació multimèdia.

Dissenyar i elaborar presentacions destinades a recolzar el discurs verbal en l'exposició d'idees i projectes, integrant elements multimedials.

Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i aplicant estàndards d'accessibilitat.

Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir documents.

Connectar dispositius inalàmbrics a la xarxa.

Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte als drets i intercanvis de continguts i entorns de treball.

Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant les seves particularitats a l'hora d'utilitzar i compartir.