ENTREVISTA AMB EL SR. JAUME GRAELLS (Direcció General d’Educació Bàsica i Batxillerat) a Via Augusta el 30 de juny de 2008 per tractar del problema de la reducció de grups de Batxillerat Nocturn a Catalunya.

També hi era present el Sr. JESÚS MORAL (Serveis d’Organització de Centres).

Els fem palès que aquesta entrevista és conseqüència de les nostres peticions d’entrevista al Conseller d’Educació i al President de la Generalitat de Catalunya, que va derivar cap a aquesta Conselleria l’entrevista, tot comunicant la seva voluntat de ser informat del tema. Tot seguit els manifestem la nostra unitat d’acció del moviment en defensa del Batxillerat Nocturn -motiu pel qual ens interessem tant en l’ordenació del nou Batxillerat Nocturn, com en la problemàtica de la supressió del nocturn en mols centres públics- i la seva continuïtat en el temps. Critiquem la forma com s’ha fet la supressió de molts centres de Batxillerat Nocturn. També al llarg de l’entrevista surten aspectes a favor del Batxillerat Nocturn que ja han aparegut en altres escrits i mitjans de comunicació (sobre l’absentisme, que ha estat una mesura per raons econòmiques, sobre la publicitat dels estudis de BTX Nocturn, etc.).

El Sr. Graells diu que: