Resum de l'entrevista amb el Sr. Blai Gasol, Director General d'ordenació Educativa, i amb la Senyora Pepita Corominas, Subdirectora.

Barcelona, 30 de març de 2004

1) Nosaltres vam exposar la necessitat d'arribar a un gran pacte d'Estat en l'educació, per no tenir que canviar de sistema educatiu cada vegada que hi ha un canvi de govern. Ells van manifestar que estaven d'acord i que aquest pacte també s'havia de fer entre tots els integrants de la comunitat educativa.

2) Vam demanar que la futura llei educativa no intenti concretar tant el funcionament intern dels centres i la seva organització sinó que bàsicament fixi els objectius finals de cada etapa (Primària, ESO, Batxillerat i FP). Es poden fixar unes competències bàsiques molt accessibles per que tothom obtingui el títol de l'ESO, però ha d'haver unes proves externes per assegurar que tots els alumnes que accedeixen a la FP o al Batxillerat tenen la preparació mínima necessària per mantenir els nivell d'aquestes etapes. Ells sobre aquest punt van mostrar les seves reticències.

3) Vam insistir en què la millor forma de influir en la modernització dels continguts i procediments a assolir a l'ESO es per mitjā de l'estil i els continguts d'aquestes proves externes i vam posar l'exemple de com ho han aconseguit les proves de les PAU en algunes assignatures. Ells van estar d'acord.

4) Ens van confirmar que aquest mes de juny ja no s'aplicaria el criteri de repetir si es tenien més de dues assignatures pendents, que no hi hauria exàmens extraordinaris, que el proper curs no hi haurien itineraris i que els curricula per el proper curs serien els mateixos que aquest curs.

5) Ens van comentar que ja havien parlat amb totes les associacions de professors, que havia estat molt interessant, però que havien detectat un interès excessiu per part d'algunes associacions, en només estar preocupats per la seva matèria, en lloc de contemplar la millora del conjunt. Vam quedar en continuar parlant sobre tot aquests temes

Eva Sastre i Antonio Jimeno