RESPOSTES REBUDES A L'ENQUESTA SOBRE EDUCACIÓ ENVIADA PER AMES ALS SIS PARTITS POLÍTICS QUE VAN SORTIR ELEGITS A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES CATALANES DE L'1 DE NOVEMBRE DE 2006

(ERC encara no ha enviat les seves respostes. En quant ho faci les afegirem)

A) Sistema Educatiu

1. Promoció automàtica a l'ESO. Estan d'acord amb la promoció de curs automàtica dels repetidors a l'ESO?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
NO
NO (3)
-
NO (1)
NO (2)
NO (4)

(1) Comentari del PPC: És una forma d'enmascarar el fracàs escolar i d'enganyar als alumnes que no han assimilat els coneixements mínims i a les seves famílies.

(2) Comentari d'IC-V: l'objectiu fonamental per l'alumnat és acreditar la ESO la promoció automàtica no és garantia.

(3) Comentari del PSC: Mai hi hagut promoció automàtica , sempre hi hagut la possibilitat de romandre un any més o més en un curs o en un cicle.

(4) Comentari de Ciutadans. Tanmateix, allò que considero improcedent és que sigui "automàtica", si la junta d'avaluació considera que un alumne ha de passar curs tot i tenir assignatures suspeses, però, li deixaria a ells el poder per fer-ho...

2. Diferents vies a l'ESO a partir dels 14 anys. Estarien d'acord amb l'establiment d'una via de preparació per al món laboral a partir dels 14 anys per aquells alumnes que després de repetir curs tornen a suspendre moltes assignatures?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI
SI (3)
-
SI (1)
SI (2)
SI (4)

(1) Comentari del PPC: S'hna de garantir més oportunitats als alumnes, per a evitar que aquests siguin expulsats dels sistema sense cap preparació per al futur que ve després.

(2) Comentari d'IC-V: l'objectiu no ha de ser exclusivament la preparació pel món laboral, sinó assolir les capacitat mínimes de la ESO

(3) Comentari del PSC: Solament cenyit a estratègies organitzatives que condueixen a una mateixa titulació.

(4) Comentari de Ciutadans. Actualment es considera que aquesta via ja existeix, i és la ESO (per això es fa "tecnologia" i es va reduint, per exemple, l'ensenyament de la ciència o les assignatures "clàssiques" de l'entorn cultural), per tant, vigileu allò que es proposa perquè podríem sortir perjudicats...

3. Nota mínima per poder aprovar l'ESO amb dues assignatures pendents. Són partidaris d'establir que per poder aprovar l'ESO amb dues assignatures pendents seria convenient establir una nota mínima?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI
NO (2)
-
SI (1)
Prefereixo no contestar
NO (3)

(1) Comentari del PPC: I també som partidaris que les assignatures tinguin més oportunitats per a recuperar-se.

(2) Comentari del PSC: Cal que la comissió d'avaluació valori cada cas

(3) Comentari de Ciutadans. Com he dit abans, considero que la junta d'avaluació ha de ser sobirana. Si cal "pautar" aquesta sobirania, haurien de ser ells qui estudiessin com fer-ho... Qualsevol mesura coercitiva en aquest sentit acabarà sent una trava inútil...

4. Garantir les qualificacions finals a l'ESO. Consideren que l'Administració Educativa catalana hauria d'establir algun tipus de control extern als centres, sobre els coneixements reals dels alumnes?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI (1)
SI (4)
-
SI (2)
SI (3)
Prefereixo no contestar (5)

(1) Comentari de CiU: Sí, això és clau!

(2) Comentari del PPC: Ha d'establir-se un sistema real d'avaluació del sistema, que ens permeti detectar fallades i posar-los al dia. Cal disposar d'un baròmetre constant dels nivells de competitivitat i capacitat dels nostres alumnes, i detectar centres amb problemes que cal solucionar.

(3) Comentari d'IC-V: no només dels coneixements de l'alumnat sinó de tot el sistema educatiu l'avaluació externa és positiva

(4) Comentari del PSC: Per conèixer el funcionament del sistema i dels centres no per classificar ni a centres ni a alumnes.

(5) Comentari de Ciutadans. Aquesta pregunta és incontestable: proposeu un control i podrem dir si és adient o no; un mal control és pitjor que cap; un excel·lent control pot ser totalment inútil, redundant o entorpidor... caldria fer un estudi previ, no es pot opinar sense dades...

5. Proves d'accés. Si és així considerarien que, per no augmentar el fracàs escolar, en lloc de fer una revalida de l'ESO seria més convenient establir una prova d'accés al Batxillerat i a la FP?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
(1)
NO
-
NO (2)
NO
Prefereixo no contestar (3)

(1) Comentari de CiU: Entenc el plantejament com a garantia de qualitat, ara bé tampoc seria bo restringir l'accés a aquests estudis. Cal analitzar l'impacte d'aquesta mesura.

(2) Comentari del PPC. El Partit Popular és partidari de realitzar una prova final que garanteixi que els alumnes han superat l'etapa correctament.

(3) Comentari de Ciutadans. Totes aquestes alquímies m'avorreixen: no son aquests els problemes...

6. Exàmens de setembre a l'ESO i Batxillerat. Són partidaris que els exàmens extraordinaris per a recuperar assignatures pendents es facin al setembre i no al juny per donar més temps per a preparar-se?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI
NO (3)
-
SI (1)
(2)
SI (4)

(1) Comentari del PPC: El Partit Popular els establix en moltes de les CCAA que governa i tenen bon resultat i acceptació entre les famílies. A més, a Catalunya hi ha moltes organitzacions d'àmbit educatiu que són partidàries d'establir-los. Considerem que seria una bona mesura i una oportunitat més per als alumnes per a consolidar coneixements.

(2) Comentari d'IC-V: crec que s'ha de ser flexible, depèn de diferents factors i del propi alumne. El centre hauria de disposar d'autonomia per a decidir.

(3) Comentari del PSC: Cada centre ha de poder decidir quan és més convenient avaluar els alumnes amb assignatures pendents.

(4) Comentari de Ciutadans. És evident que un examen al setembre és gairebé inútil, però ens iguala a la resta d'Espanya i dóna una opció a certs estudiants i certes problemàtiques. Al juny no té cap sentit fer exàmens extraordinaris!

7. Batxillerat de 3 anys. Consideren que a Catalunya s'hauria d'establir un Batxillerat de 3 anys per a tots els alumnes?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI
(3)
-
(1)
Prefereixo no contestar (2)
Prefereixo no contestar (4)

(1) Comentari del PPC: Hauria d'estudiar-se la mesura. En principi no es contempla però podria valorar-se.

(2) Comentari d'IC-V: per determinats alumnes pot ser positiu.

(3) Comentari del PSC: El batxillerat s'hauria de poder fer en 2 o en 3 anys segons possibilitats i voluntat de cada alumne/a

(4) Comentari de Ciutadans. Ja hi és: ho és per als repetidors!!! El tema és força complex. Crec que és una bona idea, però crua i superficial. Cal una remodelació total de l'ensenyament. Si la fi del mateix és "socialitzar" i "adoctrinar" a "dòcils" governables, ja està bé com està ara... Si no, cal fer més coses que allargar allò mateix que hi ha ara...

8) Drets i deures dels alumnes. Estan d'acord amb el dret dels alumnes a la inassistència a classe a partir dels 14 anys?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
NO
NO (2)
-
NO (1)
NO
SI (3)

(1) Comentari del PPC: Una de les mesures que el PP pensa sol·licitar és la reforma del "Decret de drets i deures dels alumnes", amb la finalitat de garantir processos més àgils que permetin més i millors mesures d'ajuda a la convivència en les aules i garanteixin l'autoritat del professorat en els centres. Actualment el sistema és lent i ineficaç.

(2) Comentari del PSC: L'ensenyament obligatori ha de ser presencial.

(3) Comentari de Ciutadans. Els alumnes tenen el dret a ser educats i els pares a vetllar que així sigui... L'escolarització és un mitjà (i no l'únic) per aconseguir-ho, no una obligació. Sovint es confonen les coses... L'estat no pot raptar als joves com ho fa ara (i més si a canvi no els hi dona res de profit)... No és un tema baladí, no...

B) Gestió dels centres

9) Sisena hora. Consideren que s'hauria de deixar llibertat als centres, públics i privats, per decidir si volen fer o no la sisena hora a Primària?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
(1)
NO (4)
-
NO (2)
NO (3)
SI (5)

(1) Comentari de CiU: Sí, si els pares poden triar centre, i per tant en són coneixedors. I NO, si el que escull centre és l'Administració.

(2) Comentari del PPC: O tots o cap. La sisena hora és una cortina de fum per a dir que durant aquesta legislatura s'ha fet alguna cosa, però la veritat és que no s'ha fet gens i la implantació de la sisena hora ha estat un desastre d'organització, gestió i assignació de professionals als centres. Hauria de replantejar-se. No es poden complir pactes sense recursos humans i pressupostaris que permetin executar-los amb solidesa.

(3) Comentari d'IC-V: ha de ser competència de l'administració educativa.

(4) Comentari del PSC: L'administració ha de garantir les mateixes possibilitats i els mateixos drets i deures a tot l'alumnat .

(5) Comentari de Ciutadans. La sisena hora és una estafa. Personalment, em sento temptat de prohibir-la... deixar-la en mans de la "autonomia de centre" és un mal menor i més democràtic...

10) Jornada continuada. Consideren que a Catalunya s'hauria de deixar llibertat als centres, públics i privats, per decidir si volen fer totes les classes entre el matí i el migdia i així poder desenvolupar activitats complementàries a les tardes?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI (1)
NO (4)
-
NO (2)
SI (3)
SI (5)

(1) Comentari de CiU: Sí , però que les activitats complementàries siguin reals i accessibles. Aquest tipus de mesures cal emmarcar-les dins d'un pla real de conciliació laboral i familiar, tant de pares com de professors.

(2) Comentari del PPC: Els centres han d'organitzar les seves classes entre el matí i la tarda, com s'ha fet sempre i no concentrar moltes hores en un mateix tram del dia que resultaria més perjudicial per als alumnes i molt complicat de gestionar per als centres i les famílies que haurien de programar activitats per a les tardes.

(3) Comentari d'IC-V: no només la jornada intensiva, malgrat pot crear conflictes entre els membres de la comunitat educativa.

(4) Comentari del PSC: L'administració ha de garantir les mateixes possibilitats i els mateixos drets i deures a tot l'alumnat .

(5) Comentari de Ciutadans. Al igual que abans, el meu cap em demana de prohibir les activitats docents a les tardes, però com abans, ho deixaria en mans del centres...

11. Admissió proporcional d'alumnes immigrants. Consideren que els alumnes que arriben d'altres països sense suficients coneixements han de ser acollits pels centres públics i pels centres concertats en la mateixa proporció, fen-se càrrec l'Administració del cost real de la seva escolarització?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI (1)
SI
-
NO (2)
SI
NO (3)

(1) Comentari de CiU: Però no oblidem que aquests nous vinguts sovint no tenen coneixements suficients, per tant no podem introduir-los entre la resta de l'alumnat sense unes fortes mesures de reforç. No es tracta de crear divisió pública - concertada es tracta de garantir una educació de qualitat per a tots.

(2) Comentari del PPC: Les famílies que provenen de la immigració han de poder escollir el centre educatiu que considerin més oportú i adequat per a l'educació dels seus fills, en igualtat de condicions que les autòctones. El dret d'elecció de centre ha de prevaler i les famílies immigrants ho fan en centres pròxims als seus domicilis com és lògic . Els centres amb major proporció d'alumnes estrangers han de rebre recursos compensatoris tant de professorat com de material que els permeti realitzar les seves labor d'integració en les millors condicions. Avui hi ha escoles concertades religioses que per la seva ubicació reben alumnes de més de 50 nacionalitats distintes i realitzen una labor encomiable.

(3) Comentari de Ciutadans. Crec que mereixen centres preparats per acollir-los, especialitzats... no es tracta de repartir-se el marrò "equitativament"... em fan venir basques totes les propostes referents a aquest tema: perquè no se'ls demana a ells què volen?

12. Major competència dels equips directius. Consideren que els equips directius dels centres públics han de tenir més competències per organitzar i gestionar els centres i que sigui el resultat dels seus alumnes en les proves externes el principal referent per a avaluar la seva gestió?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI (1)
SI (4)
-
SI (2)
SI (3)
NO (5)

(1) Comentari de CiU: Però sempre i quan les proves siguin Externes!

(2) Comentari del PPC: L'equip directiu ha de tenir capacitat de gestió i organització i els mitjans per a desenvolupar-la.

(3) Comentari d'IC-V: si a la primera part i no a la segona, el resultats de l'alumnat no és l'únic factor, perquè la realitat dels centres és molt diversa.

(4) Comentari del PSC: Però no igualant els centres, sinó tenint en compte el punt de partença i el context de cada centre educatiu .

(5) Comentari de Ciutadans. Tal i com està plantejada la pregunta no té resposta possible: condicioneu la competència a l'avaluació pels resultats? Quina barbaritat!

13. Centres concertats. Consideren que l'ensenyament a Catalunya ha de ser bàsicament de titularitat pública?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
NO (1)
NO (3)
-
NO (2)
SI
Prefereixo no contestar (4)

(1) Comentari de CiU: La dualitat pública - concertada funciona bé.

(2) Comentari del PPC: Cal garantir la pluralitat de centres per a fer efectiu el dret d'elecció.

(3) Comentari del PSC: Cal garantir el servei públic d'educació .

(4) Comentari de Ciutadans. Jo sí, però aquesta és una resposta que ha de donar cada "usuari"... deixem que la societat tingui llibertat per triar què és allò que vol... Això sí, l'ensenyament públic ha de ser un referent de qualitat!!!... Immillorable!!! (respecte a l'ensenyament concertat, no entenc quina justificació pot tenir, caldria anar reconvertint-lo)

C) Professorat

14. Tornar al professor la competència i la responsabilitat de la qualificació dels seus alumnes. Consideren que la qualificació de cada assignatura és una responsabilitat del professor que la imparteix i que, per tant, no ha de poder ser alterada ni canviada per els altres professors i sense necessitat d'una nota mínima?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI
NO (3)
-
SI (1)
(2)
Prefereixo no contestar (4)

(1) Comentari del PPC: En ocasions és important analitzar l'esforç en conjunt de l'alumne.

(2) Comentari d'IC-V: la junta d'avaluació és l'organisme competent per establir els criteris, malgrat la opinió del professor que imparteix l'assignatura és molt important.

(3) Comentari del PSC: Les juntes d'avaluació han d'actuar com a òrgans col·legiats que garanteixen una avaluació continua, individualitzada, global i justa a tot l'alumnat .

(4) Comentari de Ciutadans. Torno a trobar alambicada i incontestable la pregunta. És clar que la nota correspon al professor. És clar que l'avaluació correspon a la junta d'avaluació... Quin problema hi ha?

15. Tornar al professorat la competència de poder establir sancions. Consideren que tots els professors davant del mal comportament d'un alumne han de poder aplicar una sanció, en lloc d'estar limitats a enviar els alumnes al Cap d'Estudis o al Director?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI
SI (3)
-
SI (1)
(2)
Prefereixo no contestar (4)

(1) Comentari del PPC: És un mecanisme de recuperació de l'autoritat.

(2) Comentari d'IC-V: seguin el reglament de regim intern del centre

(3) Comentari del PSC: En el marc del decret de drets i deures de l'alumnat i del reglament intern de centre.

(4) Comentari de Ciutadans. Aquesta pregunta no té sentit: si el director recolza al professor, ser ell qui "signa" la mesura disciplinària no disminueix l'autoritat del professor, l'augmenta i dignifica. No és aquest el problema. El problema és la "dejación incentivada" de les directives...

16. Reconeixement de les associacions de professors com interlocutors davant de l'Administració. Pensen que els representants de les associacions de professors han de tenir reducció horària laboral per atendre les tasques de les associacions i per intervenir en els temes relacionats curriculars de la seva especialitat, com ara tenen els representants sindicals pels temes laborals?

CiU
PSC
ERC
PPC
IC-V
Ciutadans
SI
NO
(1)
(2)
NO (3)

(1) Comentari del PPC: Caldria estudiar-lo.

(2) Comentari d'IC-V: si per associacions de professors voleu dir els sindicats, evidentment que si.

(3) Comentari de Ciutadans. Per això hi ha els sindicats... no crec que anar creant associacions fora de la llei sindical sigui garantia de res... Millor sindicar-se i fer pressió al sindicat, millor prendre responsabilitats i no deixar-la passivament "als alliberats"... És molt poc seriós pretendre que una associació tingui representació sindical: millor que aquests associats s'incloguin a un sindicat... (em recorda la substitució torticera que el govern català va fent de mica en mica dels organs sindicals per altres "col·legiats", de "experts"... etc)