MELODYSOFT

Benvolgut/da {{html:nom}}

El teu missatge ha arribat amb les següents dades:

Nom: {{html:nom}}
Cognoms: {{html:cognoms}}
Data naixement: {{html:naixement}}
Carrer i número: {{html:adreca}}
Població i disctricte postal: {{html:poblacio}}
Telèfon: {{html:telefon}}
NIF: {{html:nif}}
Número de compte bancari:{{html:compte1}}- {{html:compte2}}- {{html:compte3}} - {{html:compte4}}
E-mail: {{html:email}}
Especialitat: {{html:especialitat}}
Centre de treball: {{html:ies}}
Autoritzes a AMES a posar el teu nom a la llista electoral?: {{html:llista}}
Estàs interessat/da en assumir hores d'alliberament sindical?: {{html:alliberament}}
T'ofereixes per a ser delegat del sindicat?: {{html:delegat}}

Si alguna d'aquestes dades no és correcta envia un e-mail a "ames@telefonica.net" indicant quines són les dades correctes.

Moltes gràcies.

Sindicat AMES