Un document d'Educació aposta perquè els alumnes de Batxillerat amb males notes tinguin un curs més per aprovar-lo.

Marcel Barrera

El Punt 10 setembre de 2006

El batxillerat serà més llarg per a alguns alumnes i es podrà aprovar en tres anys, un més que ara. Un document que el Departament d'Educació va presentar divendres als sindicats preveu flexibilitzar la permanència als instituts i que tots aquells estudiants que durant el primer trimestre tinguin males notes se'ls permeti allargar els estudis de batxillerat sense repetir curs.

La mesura, que fa 10 dies va reivindicar el sindicat FETE-UGT, preveu reduir el percentatge d'alumnes que abandonen els estudis abans d'hora –al voltant del 30%– i s'emmarca en un pla de millora de la secundària que també contempla que, com a prova pilot, 100 instituts –el 25% del total de Catalunya– imparteixin les classes de plàstica i música en grups més reduïts d'alumnes.El pla de millora de la secundària, que dimecres que ve acabaran de negociar sindicats i Educació i al qual ha tingut accés aquest diari, ha estat elaborat per Alberto del Pozo i preveu com a principal novetat que la durada del batxillerat s'ampliï un curs. La proposta del departament, que ha estat ben rebuda pels sindicats i que encara es podria modificar, assenyala que «aquells alumnes que ho requereixin, després del primer trimestre, se'ls arbitraran mesures perquè puguin cursar el batxillerat en tres cursos».

Si les converses arriben a bon port, Catalunya serà el primer lloc de l'Estat on legalment estarà previst fer el batxillerat en tres anys. No s'ha trobat cap trava jurídica a la LOE per executar aquesta iniciativa pionera. El batxillerat tindria una durada de dos anys, però s'implantaria una fórmula similar als crèdits universitaris. Ara per ara, un alumne que no aprova 12 de les 14 assignatures ha de repetir curs de manera obligatòria. La nova fórmula permetria que un alumne es pogués distribuir les assignatures en tres cursos i organitzar-se l'itinerari formatiu. Aquesta era una demanda dels sindicats per intentar reduir l'abandonament prematur dels estudis per part de molts joves.

Els sindicats treballen aquest cap de setmana la proposta del departament i dimarts presentaran les esmenes al document, abans de la reunió crucial convocada per dimecres. Una de les esmenes anirà en el sentit de garantir que el batxillerat es podrà fer en tres anys «a partir del curs 2007/2008 i que es faran les reformes normatives pertinents perquè ho facin els centres que ho considerin oportú».

El pla de millora de la secundària, que es recull i concreta en el document Proposta d'acord de la mesa sectorial sobre el professorat de secundària està previst que anunciï dijous que ve el conseller d'Educació, Joan Manuel del Pozo. L'informe està dividit en quatre apartats i inclou altres propostes per millorar la qualitat de la secundària.

DESDOBLAR GRUPS

S'inclou en el capítol de millores laborals, el punt més extens del document. La proposta preveu un pla pilot que es començarà a executar aquest mateix curs i que afectarà 100 instituts, els quals podran desdoblar els grups –classes amb menys alumnes– de les assignatures de plàstica i música. Amb aquesta mesura, totes les matèries estaran desdoblades, excepte ciències socials. Per això, els sindicats van plantejar divendres passat, durant una reunió de la mesa sectorial, que també es puguin desdoblar grups de l'assignatura de ciències socials, encara que el Departament d'Educació no sembla disposat a acceptar-ho pel cost que suposaria.

En el mateix capítol de l'informe, el departament planteja augmentar el complement econòmic que cobren els tutors, dels 60 euros actuals als 73,77. Comissions Obreres (CCOO) intentarà que els tutors dediquin tres hores setmanals a tutories en comptes de les dues actuals.

50 TÈCNICS INFORMÀTICS

El pla també preveu la contractació de 50 tècnics informàtics, els quals faran l'assistència tècnica en aquells centres que tenen més de 75 ordinadors. Amb aquestes incorporacions, els professors dels centres quedaran alliberats de les tasques informàtiques.

Educació, planteja el document, potenciarà la figura del tècnic d'integració social i crearà per aquest mateix curs 50 places. Aquests professors, destinats a instituts que es troben en barris degradats, acompanyen els alumnes en activitats extraescolars i donen suport a les famílies en el procés d'integració, entre altres feines.

CONVIVÈNCIA ESCOLAR

Sobre la convivència escolar als instituts –un dels aspectes que més preocupen els professors–, Educació aposta per la mediació com una manera de resoldre els conflictes; encara que els sindicats volen que es vagi més enllà i que s'aprovin unes normes que permetin agilitzar els expedients sancionadors. En aquests moments, els expedients oberts a alumnes per falta de disciplina poden trigar uns quatre mesos a resoldre's, i alguns sindicats demanen una normativa «menys feixuga» que agilitzi els procediments per resoldre l'expedient i, si cal, sancionar l'alumne. No té sentit, argumenten, que si un alumne fa malbé mobiliari al gener, per posar un exemple, la sanció no es pugui executar fins per Setmana Santa. Des d'ara i fins dimecres és possible que s'hi introdueixin canvis. Pels sindicats, les propostes sobre convivència són un punt «insuficient» perquè no introdueixen novetats respecte al que ja hi havia. Respecte als equips directius, el pla també incorpora novetats. Els quatre membres de l'equip directiu podran dedicar per a tasques de direcció cada setmana entre 9 i, excepcionalment, 12 hores. Es tracta d'un pas més cap a la professionalització dels equips directius.

El segon capítol del pla està dedicat exclusivament a mesures per garantir l'estabilitat dels mestres de primària que fa anys que imparteixen classes en instituts de secundària. El pla planteja facilitar la promoció professional a través d'oposicions. En una entrevista que publica demà aquest rotatiu, el conseller assenyala que el pla suposarà una «despesa important» de diners amb «partides que s'han pogut habilitar aprofitant al màxim els recursos». «L'objectiu final del programa d'acció que presentarem –afegeix– busca la millora dels resultats acadèmics dels nois i les noies.»