L'educació té solució

Antonio Jimeno

Sindicat de professors AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

EL Punt, 4 setembre 2007

Durant aquest estiu els alumnes d'ESO i de Batxillerat que van suspendre una o més assignatures al juny, no han pogut fer res per a aconseguir millorar. El motiu és que el Departament d'Educació ha continuat sense voler restablir els exàmens de setembre. Sense aquests exàmens, als pares i als professors els resulta molt difícil educar els alumnes en la cultura de l'esforç i en el sentit de la responsabilitat. D'altra banda, s'ha perdut una gran oportunitat perquè els alumnes millorin els seus coneixements i comencin el nou curs ben preparats.

Per no existir exàmens de setembre, alguns alumnes hauran de repetir tot un curs. Però el pitjor no és això, sinó què per a evitar-ho, algunes vegades els seus professors decideixen aprovar-los. Ara començaran un nou curs amb moltes llacunes que podrien haver estat superades. I molt pitjor és el cas dels que, malgrat suspendre pràcticament totes les assignatures, han estat ubicats en el curs següent, amb tots els beneplàcits del Departament.

No ens ha d'estranyar que amb aquest tipus de mesures, cada vegada hi hagi més alumnes mal preparats, més alumnes que no poden seguir estudiant després de l'ESO perquè els falta coneixements i hàbits d'estudi i tampoc és estrany que obtinguem uns resultats molt dolents en les proves internacionals. Així, en l'últim informe PISA ocupem el lloc 24è de 30 estats, malgrat que econòmicament estem entre els 12 primers.

Intel·lectualment els nostres alumnes podrien estar entre els millors, disposem d'un professorat molt ben preparat i tenim els mitjans econòmics per a aconseguir-ho. Simplement és necessari que els nostres governants reconeguin que l'actual sistema educatiu ha fracassat, que s'atreveixin a enfrontar-se als sindicats i moviments que ho defensen, que restableixin la cultura de l'esforç, és a dir el que no es pugui passar de curs fins que no s'estigui suficientment preparat, que estableixin una pluralitat de vies en la Secundària obligatòria, per a què cada alumne pugui trobar un camí que s'adeqüi a les seves capacitats i interessos, en comptes de l'itinerari únic que ara tenim, i que estableixin enllaços entre els centres de Secundària i el món laboral. El futur del nostre país no ha de limitar-se al turisme, sinó que ha d'apostar per activitats d'alta qualificació en altres sectors i, per a això, necessitem una joventut treballadora i ben preparada.

Antonio Jimeno

Sindicat de professors AMES