LA PLATAFORMA DRET A ESCOLLIR ACUSA AL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA DE MANIPULACIÓ I DE CREAR INSEGURETAT JURÍDICA ALS PARES I MARES D'ALUMNES.

Barcelona, 2 DE MARÇ de 2007.

Un gran nombre de pares i mares s'han dirigit a la Plataforma DRET A *ESCOLLIR; *LLIBERTAT D´ENSENYAMENT per a manifestar la seva indignació i temor davant la carta que han rebut en el seu domicili enviada pel consorci d'Educació de Barcelona. Aquesta carta ve acompanyada d'un mapa que reflecteix solament sis centres educatius en el tenen punts per a inscriure als seus fills.

Analitzada la carta, la Plataforma vol fer públiques les següents consideracions.

PRIMER.- L'AJUNTAMENT MANIPULA ESTABLINT UNA LLISTA DE CENTRES

EDUCATIUS, denominats de proximitat al domicili dels receptors de la carta, que exclou a altres centres més pròxims mètricament parlant i perquè simula un equilibri fictici a l'establir solament tres centres de titularitat pública i tres concertats de titularitat privada. Les mares i els pares solem entendre l'oferta educativa no com un equilibri imposat entre pública i privada, sinó com la llibertat de poder escollir entre aquells centres amb projectes educatius plurals i diversos: laics, diferenciats, especialitzats, religiosos... independentment de la titularitat.

SEGON.- Considerem que aquesta carta del Consorci d'Educació de Barcelona, format per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona CONFON I CREA INSEGURETAT JURÍDICA a les famílies, perquè basa la carta que ha enviat, EN UN ESBORRANY del Decret d'admissió d'alumnes, i no en un Decret legalment aprovat. A més, informa de la baremació exclusivament pel criteri de proximitat i omet altres motius de puntuació als quals poden acollir-se les famílies.

TERCER.- Any rere any, cobra més força com mecanisme de prioritat d'admissió d'alumnes, el criteri de proximitat al domicili dels centres escolars. Com hem vingut repetint des que una sèrie de mares i pares d'escoles públiques, i també concertades, vam recollir quaranta-vuit mil signatures de suport, amb el suport de nombroses entitats socials, i vam decidir organitzar-nos entorn d'aquesta Plataforma, AQUEST SISTEMA DE PRIORITAT PER PROXIMITAT CREA GUETOS I DISCRIMINA A MOLTES MARES I PARES, perquè no totes les àrees establertes en el plànol que adjunta l'Ajuntament tenen la mateixa oferta educativa.

QUART.- Com ve denunciant fa anys la Plataforma EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ARRIBA TARDA. Si realment es vol respectar la lliure elecció dels pares del centre escolar que desitgen per als seus fills hauria de realitzar-se la preinscripció un any abans de la incorporació d'aquests al sistema escolar, Llavors, amb les dades de la voluntat dels pares, l'Administració Pública pot planificar amb temps: ràtios (alumnes per aula), línies per curs, concerts, i, en col·laboració amb els centres educatius, establir, en la mesura del possible, baixes i altes de places escolars. D'aquesta manera la planificació s'adaptaria a la voluntat dels pares, titulars del dret a l'educació. Per contra amb l'actual sistema primer es planifica en virtut de les voluntats polítiques de l'administració i, quan estan la places escolars assignades, s'insta als pares, només quatre mesos

abans de l'inici de curs, a posar en un imprès una llista de les seves "preferències", dient que només tindran els punts necessaris per a accedir en els centres que els indica la pròpia Administració Pública, i no en aquells en els quals els pares desitgen escolaritzar als seus fills.

Per tant, la plataforma DRET A ESCOLLIR exigeix una rectificació per part del Consorci d'educació, i un replantejament del sistema d'admissió d'alumnes que respecti els drets fonamentals dels pares.

Més informació:

Coordinador de la Plataforma Dret a Escollir

www.dretaescollir.org