Derogats els temaris d'oposicions aprovats per l'anterior govern i restabliment dels temaris anteriors

Derogats els temaris d'oposicions aprovats per l'anterior govern i restabliment dels temaris anterior
Valoració del Sindicat AMES

Barcelona, 10 de febrer de 2012

El passat 6 de febrer el Ministeri va derogar els temaris que l'anterior govern havia aprovat el 15 de novembre de 2011, sense cap acord amb els altres partits polítics, només 5 dies abans de les eleccions del 20 de novembre de 2011 i malgrat que els dos partits amb possibilitats de govern havien declarat que volien canviar l'accés a la docència pública per un sistema similar al MIR.

 

El passat 26 de novembre en la conferència sectorial el ministre Wert va demanar que no es convoquessin oposicions donada la crítica situació econòmica del país i el seu propòsit de canviar el sistema d'accés. Malgrat això Andalusia, que té eleccions generals el proper 25 de març de 2012, va comunicar que mantindria la convocatòria de 2379 places. El mateix van fer País Basc i Madrid. En canvi Canàries va manifestar que estudiaria desconvocar les oposicions que havia anunciat. Aquesta situació podia provocar un efecte crida de tots els opositors cap aquestes comunitats autònomes.

 

La resposta del Ministeri ha estat derogar els nous temaris. Els perjudicats, com sempre, són els opositors que podien portar més de dos mesos preparant aquestes oposicions. En el sindicat AMES Considerem:

 

  1. Que abans de convocar places, les Comunitats Autònomes han de veure si tenen o no recursos suficients per fer-ho, sense sobrepassar el seu màxim de dèficit públic i, si no és així, que els seus màxims dirigents assumeixin les responsabilitats penals que es derivin.
  2. Que una vegada convocades unes oposicions, no s'ajusta a Dret canviar els temaris i, per tant, no s'hauria de poder fer
  3. Que en temes que afecten al fons comú de recursos econòmics del país, només ha d'haver una única autoritat superior a tot l'Estat. Els ciutadans no podem ser els que paguem els plats trencats de les lluites entre els diferents polítics.

Barcelona, 10 de febrer de 2012


Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

NOTA: Pots enviar la teva opinió sobre aquest article a: ames@ames-fps.com