Decisions acordades en alguns centres per millorar l'ensenyament de les Ciències

Informació facilitada per diferents companys

A 1r i 2n d'ESO

Treballar "Biologia i Geologia" a 1r d'ESO i "Física i Química" a 2n. Com a assignatures separades. Hi ha editorials que fan els llibres de text separant la Biologia i Geologia de la Física i Química en cadascun dels cursos. Això permet que el professorat que imparteix cada matèria sigui un especialista.

Per evitar repeticions a 1r curs ens hem posat d'acord amb els professors de socials de manera que ells assumeixen la part del currículum que fa referència a l'Univers, la Terra i el Sistema Solar, així com tota la geodinàmica externa, mentre que nosaltres, els de Biologia i Geologia assumim tot el que fa referència als ecosistemes.

A 3r d'ESO

Per tal de poder tenir continuïtat i alhora poder fer pràctiques de laboratori (desdoblant els grups evidentment), hem concentrat les hores de "Biologia i Geologia" per una banda i les de "Física i Química" d'una altra banda, de manera que els alumnes cursen una matèria al llarg del primer quadrimestre del curs i l'altra matèria al llarg del 2n quadrimestre, a raó de 4 hores setmanals ( 3 hores A i una hora B). Al canviar el quadrimestre es canvia de llibre i de professor, de manera que cada matèria la imparteix l'especialista corresponent. Hi ha editorials que fan els llibres de text de 3r d'ESO separant la Biologia i Geologia de la Física i Química.

Per evitar repeticions a 3r d'ESO ens hem posat d'acord amb els professors d'Educació Física i ells fan l'aparell locomotor.

A CMC de 1r de Batxillerat

A 1r de batxillerat, només cursen el currículum especificat com a CMC els alumnes de lletres, mentre que els de Ciències, sota el nom d'aquesta assignatura, cursen el currículum corresponent a Ciències de la Terra de 1r curs ( Geologia). En uns altres centres que fan Ciències de la Terra de 1r curs el que fan és explicar anatomia i fisiologia humana, animal i vegetal.

A Biologia de 1r i 2n de Batxillerat

Per facilitar la comprensió dels temes a 1r expliquem tota la bioquímica al principi, incloent el concepte d'enzim, i a 2n fem tota la genètica mendeliana i, pensant en les PAU, fem un petit repàs de glúcids i lípids abans del metabolisme.